Chtelnica
Chtelnica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 11. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP

RZ č. 81/2022

2 662 462,01 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Chtelnica

8. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

RZ č. 80/2022

3 360,00 EUR

Marta Tóthová Ing., Južná 8, 911 01 Trenčín

Obec Chtelnica

8. 11. 2022

Zmluva o nájme

RZ č. 79/2022

20,00 EUR

Jedličková Anna

Obec Chtelnica

22. 10. 2022

Darovacia zmluva

RZ č. 11/2022

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Chtelnica

21. 10. 2022

Zmluva o nájme

RZ č. 77/2022

20,00 EUR

Kičinová Mária

Obec Chtelnica

21. 10. 2022

Dohoda č. 22/06/010/32

RZ č. 78/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Obec Chtelnica

10. 10. 2022

Zmluva o nájme

RZ č. 76/2022

10,00 EUR

Lukačovičová Silvia

Obec Chtelnica

6. 10. 2022

Nájomná zmluva

RZ č. 73/2022

268,35 EUR

Róbert Cibulka a manž. Martina

Obec Chtelnica

6. 10. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

RZ č. 71/2022

2 522 252,49 EUR

HYDROEKOL, s.r.o., 027 01 Vyšný Kubín

Obec Chtelnica

26. 9. 2022

Zmluva o umeleckom výkone

RZ č. 75/2022

1 200,00 EUR

Umenie v nás, Komenského 14532/12C, 974 01 Banská Bystrica

Obec Chtelnica

19. 9. 2022

Nájomná zmluva

RZ č. 72/2022

139,28 EUR

Zuzana Kyselicová

Obec Chtelnica

19. 9. 2022

Zmluva o nájme

RZ č. 64/2022

20,00 EUR

Galbová Anna

Obec Chtelnica

19. 9. 2022

Licenčná zmluva

RZ č. 70/2022

Neuvedené

DATALAN,a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Obec Chtelnica

19. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb_číslo Z_22_0226

RZ č. 69/2022

Neuvedené

DATALAN,a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Obec Chtelnica

19. 9. 2022

Zmluva o dielo

RZ č. 74/2022

548 686,68 EUR

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica

Obec Chtelnica

12. 9. 2022

Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností

RZ č. 66/2022

Neuvedené

Panšula s.r.o.

Obec Chtelnica

12. 9. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

RZ č. 65/2022

Neuvedené

Panšula s.r.o.

Obec Chtelnica

7. 9. 2022

Zmluva o dielo

RZ č. 68/2022

1 061 916,11 EUR

BALA, a.s.

Obec Chtelnica

7. 9. 2022

Zmluva o sponzorskom dare

RZ č. 67/2022

1 000,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Obec Chtelnica

29. 7. 2022

Zmluva o nájme

RZ č. 63/2022

20,00 EUR

Hamrla Ján

Obec Chtelnica

21. 7. 2022

Zmluva o nájme

RZ č. 60/2022

20,00 EUR

Mihalkovičová Lenka

Obec Chtelnica

21. 7. 2022

Zmluva o nájme

RZ č. 56/2022

10,00 EUR

Grmanová Zlata

Obec Chtelnica

21. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

RZ č. 61/2022

455 755,60 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Obec Chtelnica

18. 7. 2022

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO

RZ č. 59/2022

1 220,16 EUR

Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 01 Trnava

Obec Chtelnica

8. 7. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

RZ č. 58/2022

10,00 EUR

Biskorovajná Stanislava

Obec Chtelnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 418