Chtelnica
Chtelnica

Zásady, Smernice

Interná SMERNICA o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Interná SMERNICA o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,89 kB

Príloha č. 1 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Chtelnica

Príloha č. 1 Zásad hodpod. s FP - Rozpočtový harmonogram.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,51 kB

Príloha č. 2 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Chtelnica

Príloha č. 2 Zásad hospod. s FP - Zoznam fin. fondov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,45 kB

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chtelnica

Návrh_Smernica č.3_2016__ZÁSADY hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chtelnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,06 kB

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Chtelnica

Zásady hospodárenia s FP obce Chtelnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,7 kB

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu v obci Chtelnica

Smernica-č-2_2016_ZÁSADY-ODMEŇOVANIA-POSLANCOV-OBECNÉHO-ZASTUPITEĽSTVA2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315 kB

Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v obci Chtelnica

Smernica-č-1_2016_ZÁSADY-o_odmenovaní_za_obrady1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,2 kB