Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Chronologický prehľad dejín

 

5000 – 2000 rokov pred n. l. Osídlenie z mladšej doby kamennej (neolit) a neskorej doby kamennej (eneolit) v chotári obce (poloha sv. Róchus, Veľká Čížová, Chrasť, Brnošíny a ď.)
1500 – 700 rokov pred n. l. Ojedinelé nálezy zo strednej až neskorej doby bronzovej. Údolie potoka Výtok smerom k obci Nižná
700 – 500 rokov pred n. l. Ojedinelé nálezy v chotári obce zo staršej doby železnej
9. – 10. stor. n. l. Slovanský kostrový hrob v intraviláne obce
12. – 16. stor. Stredoveké osídlenie v chotári obce. Zaniknuté sídelné jednotky ( Dubník, Stará Chtelnica, Čeklín)
1208 – 1209 prvá písomná zmienka k obci pod názvom Wytelnize
1216 obnovenie prvej písomnej zmienky o obci. Jej opis je z roku 1397
1258 v liste panovníka Bela IV. sa obec spomína pod názvom Uitunche
1262 písomná správa o vrchu Klenová s osadou Klenek, ktorú vlastnil rod Abonovcov
1332 prvý krát sa v obci spomína fara a farár Henricus
1392 obec sa spomína pod názvom Telnicz ako súčasť panstva hradu Dobrá Voda, richtár Mixiko
1392 bližšie neurčená osada v chotári Chtelnice Alsovitenche vo vlastníctve hradu Čachtice
1394 prvý krát je Chtelnica uvedená ako mestečko – oppidum Vitencye v darovacej listine panovníka Žigmunda vojvodovi     Stiborovi I. zo Stiboríc a Beckova, zároveň sa uvádza aj názov Kisvitencye
1398 mestečko Wythenche i Vitencze v panstve hradu Dobrá Voda
1423 prvé privilégium obci maior Wittence oppidum, trhové právo
1434 pánom mestečka je Michal Ország z Gutu, majiteľ panstva hradu Čachtice
1437 Tynicze, oslobodená od tridsiatku i platenia mýta
16.stor. obec vystupuje pod názvom Vtelnica, Wftelnicz, Vitencia
1529 – 1530 Osmanský vpád na Považie, postihol aj Chtelnicu
1548 prvé známe artikuly pre krajčírsky cech v Chtelnici
1583 barón Krištof Ungnad postavil v obci castrum – kaštieľ
1589 obnovené privilégium z roku 1423 panovníkom Rudolfom II.
1598 mestečko malo 152 domov
1599 mestečko zničené vpádom Osmanov
1611 privilégium panovníka Mateja II. na 4 výročné jarmoky
1620 – 1623 habáni mali svoj dvor v Chtelnici, neskoršie z obce odišli
1638 dekrét zemepána Juraja Erdödyho, výkup obyvateľov mestečka od roboty za peňažnú náhradu
1663 vpád Osmanov na Považie a do Chtelnice
1688 na pamiatku ukončenia moru bola postavená kaplnka sv. Rócha
1695 začiatok písania farskej matriky
1705 kaplnka pri ceste do Dechtíc ako spomienka na stavovské povstanie
1712 cisár Karol VI. rozšíril privilégium mestečka na 6 jarmokov ročne
1713 epidémia moru si vyžiadala 124 obetí na životoch
1753 štatistika uvádza v obci 100 remeselníkov
1769 prestavba kaštieľa do neskorobarokového slohu
1775 tereziánske slávnosti v kaštieli na počesť cisárovnej Márie Terézie
1783 epidémia moru si vyžiadala 134 ľudských životov
1784 – 1785 katastrofálne požiare zničili dve tretiny domov v obci, verejné budovy a oba kostoly, obec mala 2123 obyvateľov
1794 – 1801 výstavba dnešného farského kostola
1826 – 1834 v obci sídlila prvá župná nemocnica Nitrianskej župy
1831 cholera v auguste až septembri si vyžiadala 140 obetí
1849 v obci sídlila stotina slovenských povstalcov
1854 Chtelničania sa zúčastnili na Dobrej Vode pri slávnostnom odhalení pomníka básnikovi Jánovi Hollému
1855 kaštieľ v obci a panstvo prevzali do vlastníctva Pálfiovci
1869 v Chtelnici otvorili poštový úrad, obec mala 1686 obyvateľov
1880 v obci zriadili lekáreň U sv. Rócha
1881 založenie dychovej hudby v obci
1898 založenie potravného družstva
1900 podľa sčítania mala obec 1925 obyvateľov
1905 konalo sa veľké ľudové národné zhromaždenie za volebné právo, rečník Ferdinand Juriga
1907 založená miestna skupina Sociálnej demokratickej strany
1912 založená miestna odborová skupina robotníkov
1918 po prevrate 11. novembra maďarsko-židovská vojenská jednotka prepadla obec a zavraždila 11 mužov
1918 30. novembra založená miestna Slovenská národná rada i Národná obrana
1921 v júni utvorenie miestnej bunky KSČ v Chtelnici, obec mala 2051 obyvateľov
1930 slávnostne odovzdali do užívania novú budovu ľudovej školy 30.októbra
1932 zavedenie autobusovej verejnej dopravy do Piešťan i Trnavy
1933 30.V. -2.VI. vrchol najväčšieho štrajku poľnohospodárskych robotníkov na majeri
1933 15.8. otvorenie expozitúry meštianskej školy v Chtelnici
1935 vo všeobecných voľbách v obci zvíťazili komunisti
1935 28. júna prietrž mračien s ľadovcom, povodeň, katastrofa
1938 po voľbách 12. júna zvolili komunistického richtára v obci, Fr. Stračár
1938 v októbri zrušili obecnú samosprávu, moc vykonával vládny komisár
1940 30.októbra ukončili elektrifikáciu obce
1941 podľa sčítania mala obec 2305 obyvateľov
1942 v chotári na Černíku zatknutí členovia partizánskej skupiny Janka Kráľa
1944 v máji utvorený 6+6 členný obecný výbor pre správu
1944 7.júla zhodili v chotári anglo-americké vojská zápaľné bomby
1944 v období SNP 12. septembra utvorili v obci ilegálny NV
1945 2. – 6.apríla prechod frontu, do obce vstúpila Červená armáda
1946 vo voľbách v obci zvíťazili komunisti
1948 mala obec 2648 obyvateľov, doteraz najvyšší počet
1949 miestna dychová kapela účinkovala na prvomájových oslavách v Bratislave
1949 19.decembra založili prípravný výbor pre JRD I. typu
1950 celookresné dožinky okresu Piešťany v Chtelnici
1951 zriadený miestny verejný rozhlas
1952 založené celoobecné JRD v obci
1954 prírodná pohroma 2.júla prietrž mračien s povodňou
1960 reorganizácia, obec do okresu Trnava, v rámci Západoslovenského kraja
1963 cez obec sa vybudovala prvá asfaltová cesta z Trstína do Vrbového
1967 odovzdali prvú časť skupinového obecného vodovodu
1972 ukončená výstavba nových objektov Základnej školy
1972 otvorili nové obchodné stredisko Hviezda
1973 otvorili novostavbu kultúrneho domu JRD
1976 zlúčením JRD Chtelnica, Dolný Lopašov a Nižná vzniklo JRD 29.augusta so sídlom v Chtelnici
1984 dobudovali priehradu s vodnou nádržou v časti Stará Chtelnica – Raková
1984 otvorená novostavba detských jasiel
1989 pád totalitnej moci, demokratizácia spoločnosti
1990 prvé slobodné komunálne voľby, v obci 23.-24.novembra po 44 rokoch, reorganizácia samosprávy
1991 obnovenie tradičných jarmokov v obci
1993 vznik samostatnej Slovenskej republiky
1994 uvedenie do prevádzky čističky odpadových vôd
1995 prietrž mračien s ľadovcom
1996 obnovenie notariátu v obci
1997 celá obec bola splynofikovaná
1997 obec bola začlenená do okresu Piešťany v rámci Trnavského kraja
1998 oslavy 790.výročia od prvej písomnej zmienky o obci

 

J. Polakovič: Chtelnica 790, Obecný úrad Chtelnica, Polygrafia vedeckej literatúry a časopisov SAV Bratislave, 1998, str. 200 – 203, ISBN: 80-967962-5-9

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
5
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
2
3
3
4
2