Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Malokarpatská galéria

Malokarpatská galéria

V severnom pavilóne vznikla Malokarpatská galéria, ktorej poslaním je poskytnúť všetkým záujemcom o výtvarné umenie možnosť zoznámiť sa s výtvarnou činnosťou z tvorby regionálnych umelcov. Snahou galérie a členov Klubu regionálneho umenia a histórie je prezentovať výtvarné diela rôznych žánrov. Vo výstavných priestoroch je na troch poschodiach vytvorená expozícia, ktorá sa periodicky mení, aby sa tým vytvoril priestor pre väčší počet umelcov na prezentáciu ich tvorby. Otváranie nových výstav je sprevádzané kultúrnym programom, čím sa dotvára atmosféra k vystavovaným dielam. Zameranie galérie nie je špecifikované, svoj priestor tu nájdu maliari, fotografi, sochári, aj rezbári.

Okrem výtvarného umenia svoj priestor dostávajú aj hudba, umelecké slovo, či film. Kaštieľ sa tak stal kultúrnym priestorom obce, kde sa stretávajú jednotlivé formy umenia.

KRUH

Obec Chtelnica patrí k najstarším obývaným územiam na Slovensku. Prvá písomná zmienka o nej pochádza už z roku 1208. Stredoveké mestečko, neskôr spádová obec, leží v prekrásnom prostredí pritúlená ku kopcom v severnej časti Malých Karpát. Možno práve krása okolitej prírody a historické tradície zasiali do ľudí žijúcich v tomto prostredí vzácne semienko umeleckého cítenia a tvorivosti. Tu sa v 20. storočí narodili a začali tvoriť sochár a rezbár Jozef Ostrovský, maliar Ivan Lužinský, Milan Gajdošík, Jozef Gabriš, Otakar Bachorík, Jozef Bôrik, Pavol Chrvala, Jozef Kičina, Ján Magula. Tu žil a tvoril i maliar, grafik, pedagóg Július Oravský, ktorý vychoval svojich nasledovníkov. Za všetkým spomeňme aspoň akad. maliarku Annu Porubovičovú, rod. Gabrišovú. Snaha prejaviť úctu k tvorbe svojim rodákom, ako i pokračovať v ich duchu a odovzdať odkaz mladšej generácií priviedla fotografa Vladimíra Lužinského k myšlienke utvoriť v Chtelnici stálu galériu. Nadchol sa ňou aj rezbár Ján Lukačovič. Postupne sa k nim pridávali ďalší nadšenci – výtvarník a pedagóg Matej Slabý, maliar Rudolf Pavelský, poetka Ružena Lukačovičová, fotograf Marián Bašnák ml., maliar, karikaturista a divadelník Emil Piešťanský – Cernický, fotograf Peter Lukačovič, výtvarníčka Ivana Jankovičová, historici Stanislav Slabý a Marián Bašnák st. Títo tvorivý umelci a priaznivci umenia a histórie založili dňa 14. júna 2012 v Chtelnici svoj klub s názvom KRUH. K nadšencom sa pridali i ďalší a čestnými členmi klubu a podporovateľmi myšlienky vytvorenia stálej galérie v Chtenici sa stali akad. maliarka Anna Porubovičová, básnik prof. Karol Kapeller, herečka a speváčka Lucia Lužinská, hudobník Boris Čellár, kameraman Richard Krivda, operný spevák Daniel Čapkovič a mnoho ďalších osobností, ako je i rodáčka Mária Blašková, rod. Rechtoríková.

Na umiestnenia galérie sa javil nadšencom ako najlepší jeden z pavilónov kaštieľa. Vďaka súhlasu Obecného zastupiteľstva, ktorému na zasadnutí dňa 25. apríla 2012 predstavili svoju víziu, sa mohlo začať s rekonštrukčnými prácami. Veľkú zásluhu na tom mali brigádnici, ktorí odpracovali mnoho hodín a všetci tí, ktorí finančne prispeli na rekonštrukciu vo verejnej zbierke.

Že činnosť klubu berú členovia vážne, dokázali už 17.-25. augusta 2013, keď usporiadali svoju prvú klubovú výstavu, ktorú umiestnili v budove chtelnického kaštieľa. Výstava mala úspech a stretla sa s veľkým záujmom verejnosti.

2. júl 2016 bol pre Chtelnicu slávnostným dňom. Mnohým sa splnil sen, ale predovšetkým sa potvrdilo, že dobrá myšlienka môže oživiť a dokonca môže ešte povzbudiť k ďalším. V tento deň bola slávnostne otvorená nielen Malokarpatská galéria, ale súčasne i regionálne múzeum, ktoré vzniklo v ďalších priestoroch chtelnického kaštieľa.

Založenie galérie v Chtelnici je významným medzníkom v jej novodobých dejinách. Chtelnica sa tým prezentuje ako obec, ktorá ponúka svojim občanom a občanom širokého regiónu niečo viac – ponúka umenie a krásu. To, čo môže človeka obohatiť a spestriť jeho kultúrny a spoločenský život.

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
5
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
2
3
3
4
2