Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2023

VZN č. 1/2023 o určení FP stravovanie v školských jedálňach

VZN 1_2023 -o-určení FP stravovanie v školských jedálňach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,88 kB
Vložené: 21. 9. 2023

Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 72017 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica

Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 72017 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,76 kB
Vložené: 1. 6. 2023

Rok 2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2017 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica

Dodatok k VZN č. 7_2017_o určení nájomného za prenájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,06 kB
Vložené: 1. 6. 2023

VZN č. 4/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Chtelnica

VZN 4_2022_ o výške mesačného príspevku na prevádzku MŠ a ŠKD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,94 kB
Vložené: 13. 12. 2022

VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica

VZN 2_2022_o miestnom poplatku za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,04 kB
Vložené: 25. 1. 2023

Príloha k VZN č. 1/2022 - Regulatívy rozvoja obce

Regulatívy rozvoja obce – záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,21 MB
Vložené: 6. 9. 2022

Príloha k VZN č. 1/2022 - Záväzná časť územného plánu (1.11 MB)

Návrh záväznej časti územného plánu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Vložené: 6. 9. 2022

VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu Obce Chtelnica"

VZN 1_2022 _ územnoplánovacia dokumentácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,42 kB
Vložené: 6. 9. 2022

Rok 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - zrušené

Dodatok č. 1 k VZN 32020 -o-miestnom poplatku za KO_schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,4 kB
Vložené: 12. 1. 2023

VZN č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chtelnica

VZN 32021 -o-určení FP stravovanie v školských jedálňach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,71 kB
Vložené: 17. 8. 2021

Rok 2020

VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica

VZN č. 4_2020_ O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 841,54 kB
Vložené: 15. 12. 2020

VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica- zrušené

VZN č. 3_2020_o miestnom popaltku za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,65 kB
Vložené: 12. 1. 2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o určení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2020

Dodatok č. 1 k VZN 22016 -o-nakladaní s KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,92 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica

VZN č. 12020_dotácie z rozpočtu obce - úprava v nadväznosti na upozornenie OP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,07 kB
Vložené: 17. 8. 2020

Rok 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2020

Dodatok č. 1 k VZN 22019 -o-miestnom poplatku za KO_schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,63 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

VZN 32019-o-výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,75 kB
Vložené: 13. 8. 2019

VZN č. 4/2019 o výške financovaní materskej školy a školských zariadení

VZN 42019-o-výške financovaní materskej školy a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,19 kB
Vložené: 13. 8. 2019

VZN č. 2/2019 o určení FP stravovanie v školských jedálňach - platné do 31.8.2021

VZN 22019 -o-určení FP stravovanie v školských jedálňach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,96 kB
Vložené: 17. 8. 2021

VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v Obci Chtelnica

VZN-o-verejnom-poriadku Chtelnica_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,73 kB
Vložené: 28. 4. 2022
Zobrazené 1-20 z 107

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
1
2 3 4 5 6 7
2
8
2
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1