Chtelnica
Chtelnica

Dotácie, Projekty

Podpora projektu

Dobudovanie kanalizácie splaškových vôd v obci Chtelnica

Dátum: 11. 10. 2021

Podpora projektu

#

Riešenie vlhkostných pomerov v NKP Kaštieľ Chtelnica

Dátum: 3. 9. 2021

Vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja bol zakúpený nový odvlhčovač do pivníc kaštieľ, ktorý zabraňuje tvorbe nadmernej vlhkosti.

#

Obnova dopadovej plochy pod detskými preliezkami

Dátum: 3. 9. 2021

Vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja bola realizovaná obnova dopadovej plochy pod detskými preliezkami na detskom ihrisku.

Podporený projekt

"Záverečná etapa rekonštrukcie západného pavilónu kaštieľa v Chtelnici"

Dátum: 7. 7. 2021

Projekt "Záverečná etapa rekonštrukcie západného pavilónu kaštieľa v Chtelnici" je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Podporený projekt "Záchrana výpustného objektu - kaštieľ s areálom, Družstevná 694/20, 922 05 Chtelnica, 881/1-9" 1

Záchrana výpustného objektu

Dátum: 14. 1. 2021

Vykonané práce

„Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci Chtelnica - V. etapa“ 1

„Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci Chtelnica - V. etapa“

Dátum: 10. 11. 2020

Podporený projekt

Podporený projekt „Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci Chtelnica - 4. etapa“

Podporený projekt „Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci Chtelnica - 4. etapa“

Dátum: 1. 4. 2019

Projekt „Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci Chtelnica - 4. etapa“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kaštieľ Chtelnica

Podporený projekt "Komplexná obnova južného pavilónu kaštieľa v Chtelnici"

Dátum: 1. 4. 2019

Projekt "Komplexná obnova južného pavilónu kaštieľa v Chtelnici" je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

#

Podporený projekt – Záchrana historického objektu kaštieľa s areálom,

Dátum: 7. 3. 2019

Družstevná 694/20, 922 05 Chtelnica, č. 881/1, rozsah 1-9 pred jeho pokračujúcou deštrukciou

Podporený projekt – Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na Základnej škole v Chtelnici

Podporený projekt – Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na Základnej škole v Chtelnici

Dátum: 23. 10. 2018

Podporený projekt – Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na Základnej škole v Chtelnici