Chtelnica
Chtelnica

Dotácie, Projekty

Fénix

Západný pavilón - online hlasovanie o najkrajšie obnovenú kultúrnu pamiatku

Dátum: 15. 3. 2023

Hlasovať za náš projekt môžete tu https://www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/pribeh/kastiel-v-chtelnici?fbclid=IwAR3Bgc1Mv-dTLNJByKOxzUvcXbHhj6MKv_G8b4UyKOCUTgAJdSeWYeVeWXw

Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starosti Chtelnica

Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starosti Chtelnica

Dátum: 7. 3. 2023

Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starosti Chtelnica je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program

kaštieľ

Práce na západnej bašte kaštieľa v 2. polroku 2022

Dátum: 10. 1. 2023

V 2. polroku 2022 bola dokončená rekonštrukcia západného pavilónu kaštieľa vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Nové priestory budú využívať Materské centrum Makovička a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenský zväz telesne postihnutých.

Propagácia

Cykloprístrešok pre Základnú školu s materskou školou v Chtelnici

Dátum: 8. 12. 2022

Vďaka finančnej podpore Fondu na rozvoj Trnavského samosprávneho kraja bol vybudovaný prístrešok pre bicykle pri Základnej škole s materskou školou v Chtelnici

Propagácia

Projekt Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Chtelnica

Dátum: 8. 12. 2022

Projekt Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Chtelnica je spolufinancovaný Kohéznym fondom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Propagácia

Revitalizácia zelených plôch na detských ihriskách

Dátum: 1. 6. 2022

Vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja boli na detskom ihrisku vysadené stromy, ktoré majú poskytovať dostatok tieňa a znižovať teplotu v letných mesiacoch

Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starosti Chtelnica 1

Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starosti Chtelnica

Dátum: 24. 1. 2022

Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starosti Chtelnica je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program

Záchrana výpustného objektu 1

Záchrana výpustného objektu - 2. etapa

Dátum: 14. 1. 2022

Vykonané práce

Podpora projektu

Obnova pamätníkov obetí svetových vojen

Dátum: 7. 1. 2022

Projekt Obnova pamätníka padlých v roku 1945 a Obnova pamätníkov obetí svetových vojen realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky

Podpora projektu

Dobudovanie kanalizácie splaškových vôd v obci Chtelnica

Dátum: 11. 10. 2021

Podpora projektu

#

Riešenie vlhkostných pomerov v NKP Kaštieľ Chtelnica

Dátum: 3. 9. 2021

Vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja bol zakúpený nový odvlhčovač do pivníc kaštieľ, ktorý zabraňuje tvorbe nadmernej vlhkosti.

#

Obnova dopadovej plochy pod detskými preliezkami

Dátum: 3. 9. 2021

Vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja bola realizovaná obnova dopadovej plochy pod detskými preliezkami na detskom ihrisku.

Podporený projekt

"Záverečná etapa rekonštrukcie západného pavilónu kaštieľa v Chtelnici"

Dátum: 7. 7. 2021

Projekt "Záverečná etapa rekonštrukcie západného pavilónu kaštieľa v Chtelnici" je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Podporený projekt "Záchrana výpustného objektu - kaštieľ s areálom, Družstevná 694/20, 922 05 Chtelnica, 881/1-9" 1

Záchrana výpustného objektu

Dátum: 14. 1. 2021

Vykonané práce

„Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci Chtelnica - V. etapa“ 1

„Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci Chtelnica - V. etapa“

Dátum: 10. 11. 2020

Podporený projekt

Učebne

Podporený projekt – Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na Základnej škole v Chtelnici

Dátum: 13. 1. 2020

Podporený projekt – Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na Základnej škole v Chtelnici

Podporený projekt „Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci Chtelnica - 4. etapa“

Podporený projekt „Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci Chtelnica - 4. etapa“

Dátum: 1. 4. 2019

Projekt „Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v obci Chtelnica - 4. etapa“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kaštieľ Chtelnica

Podporený projekt "Komplexná obnova južného pavilónu kaštieľa v Chtelnici"

Dátum: 1. 4. 2019

Projekt "Komplexná obnova južného pavilónu kaštieľa v Chtelnici" je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

#

Podporený projekt – Záchrana historického objektu kaštieľa s areálom,

Dátum: 7. 3. 2019

Družstevná 694/20, 922 05 Chtelnica, č. 881/1, rozsah 1-9 pred jeho pokračujúcou deštrukciou

Podporený projekt – Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na Základnej škole v Chtelnici

Podporený projekt – Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na Základnej škole v Chtelnici

Dátum: 23. 10. 2018

Podporený projekt – Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na Základnej škole v Chtelnici