Chtelnica
Chtelnica

Obecná knižnica

Milí čitatelia !

 

Obecná knižnica v Chtelnici sa nachádza v priestoroch budovy Základnej školy v Chtelnici.  Vchod je zboku – zo strany tenisových kurtov.

Otváracie hodiny:

každý pondelok od 14:30 – 18:30 hod. 

Knižnica ponúka svojim členom takmer 10 000 titulov rozdelených do štyroch hlavných kategórií:

  • beletria,
  • náučná literatúra,
  • detská literatúra (rozdelená podľa veku čitateľov na literatúru pre deti od 13 rokov, ďalej 11, a 9 rokov a literatúru pre najmenších; patrí sem aj detská dobrodružná literatúra),
  • detská náučná literatúra.

    Knižky sú zadelené do ďalších podkategórií ako napr.: vedecko-fantastická, detektívky, edícia Labyrint, poézia, literatúra pre študujúcu mládež, dievčenské romány, cestopisy, vojnová literatúra, zelená knižnica.

   Členský poplatok je pre dospelých (od 15 do 60 rokov) 1 € na kalendárny rok; pre čitateľov od 6 do 15 rokov je to 0,50 € / rok. Čitatelia pod 6 a nad 60 rokov si v našej knižnici požičiavajú knihy zadarmo :)

    Okrem výpožičiek literatúry poskytuje Obecná knižnica aj ďalšie služby: kopírovanie dokumentov, skupinové návštevy, diskusie s autormi...


 

Viac informácií o Obecnej knižnici v Chtelnici nájdete na: http://obecna-kniznica-chtelnica.webnode.sk

Ďakujem, aj za všetkých čitateľov.

Mgr. Andrej Biháry

riaditeľ, obecný knihovník

Štatút Obecnej knižnice v Chtelnici platný od 01.01.2018 pdf

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Chtelnici platný od 01.01.2018 pdf