Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenský zväz telesne postihnutých

„Vďaka chorobe spoznáme hodnotu zdravia, vďaka zlu hodnotu dobra, vďaka hladu sýtosť, vďaka únave odpočinok.“

Herakleitos

 

Z histórie Zväzu invalidov v Chtelnici

 

História vzniku organizácie Zväz invalidov v Chtelnici podľa rozprávania nášho dlhoročného člena p. Slamku Vilibalda siaha až do roku 1920, kedy pod vedením p. Karola Hlaváča bola založená prvá organizácia vojnových invalidov. P. Slamka si spomína na týchto zmrzačených ľudí, ktorí chodili po dedine a žili len z toho, čo vyžobrali. Keď v roku 1953 na výročnej členskej schôdzi prvý krát prišiel medzi týchto ľudí, bol ešte mladý, a preto mu hneď dali zodpovednú funkciu – pokladníka. Medzi prvými členmi tejto organizácie boli napr. Jedlička Anton, Udžan Viktor, Samuhela Štefan, , Slamka Alojz, Hlaváč Jozef. Táto prvá organizácia mala asi 20 členov. Karol Hlaváč ukončil svoju prácu pre organizáciu asi v roku 1965. Potom prišlo pár neúspešných rokov, keď sa na poste predsedu organizácie vystriedalo niekoľko ľudí, ktorí nemali k takejto práci vzťah. Až keď sa na Slovensku vytvorila pokračovateľka zväzu vojnových invalidov, a to Zväz slovenských invalidov. V tejto novej organizácii bola prvou predsedníčkou p. Bíliková Angela, tajomníčkou bola p. Benovicová Barbora a pokladníka robil i naďalej p. Slamka Vilibald. Po smrti p. Bílikovej nastalo opäť dlhšie hluché obdobie, keď organizácia stagnovala, lebo nemala na vedúcich postoch ľudí zapálených pre túto činnosť. Až po desiatich rokoch si organizácia zvolila za predsedníčku p. Lapákovú Máriu, ktorá túto organizáciu postavila opäť na nohy. Po rokoch činnosti a práce p. Lapáková i ostatní členovia výboru z funkcie odišli a prišla nová generácia ľudí, ktorí už boli zastrešení Zväzom postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenským zväzom telesne postihnutých.

 

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenský zväz telesne postihnutých v Chtelnici v súčasnosti

 

Od roku 2001 do roku 2004 zastávala funkciu predsedníčky p. Martinkovičová Daniela a od roku 2004 nastúpila do tejto funkcie p. Noskovičová Irena, ktorá i naďalej pracuje pre organizáciu v tejto funkcii. 

Vekový priemer sa rok, čo rok znižuje, čo znamená, že pribúdajú stále mladší členovia. Do našich radov priberáme nielen invalidných dôchodcov, ale aj občanov poberajúcich starobný dôchodok, ktorí majú záujem byť medzi nami. Naša činnosť spočíva v tom, že pre svojich členov poskytujeme služby sociálneho poradenstva. Poriadame rôzne výlety, návštevy termálnych kúpalísk, návštevy kultúrnych podujatí, poskytovanie zdravotných masáží. V roku 2010 sme prvýkrát zabezpečili rekondičný pobyt v Českej republike v spolupráci s Českým červeným krížom Hradec Králové. Zúčastnilo sa ho 20 členov a ich rodinných príslušníkov. Obľúbenou akciou pre väčšinu členov je výročná členská schôdza. Za to, že táto schôdza má už niekoľko rokov zvýšenú úroveň, patrí vďaka aj podnikateľom, živnostníkom v našej obci a tiež obecným úradom a poľnohospodárskym družstvám v Chtelnici, Nižnej i v Dolnom Lopašove, ktorí nám poskytujú finančné a vecné dar do tomboly, ktorá je obľúbeným bodom na výročnej schôdzi. Výbor našej organizácie sa snaží pre svojich členov pracovať čo najaktívnejšie a pripravuje rôzne zaujímavé akcie. Je len na ľuďoch, či sa do týchto akcií zapoja alebo nie. Samozrejme, že zvýšený záujem o naše akcie je našim cieľom.

Irenka Noskovičová (kontaktná osoba)

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
6
13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
5
2
1