Chtelnica
Chtelnica

Poslanci a komisie

Zoznam poslancov Obecného zastupiteľstva v Chtelnici
Volebné obdobie 2018 - 2022

Bašnák Marián

 

Bašnák Marián

basnakmarian@gmail.com

Piačka Ján

 

Piačka Ján

jankopia1@gmail.com

Prvý Martin, Ing.

 

Prvý Martin, Ing.

Martin.Prvy@vvb.sk

Bocánová Barbora, Mgr. - barborecbb@gmail.com

Horváth Marek, Ing. - marek.chtelnica@gmail.com

Piačka Jozef, Ing. - piackajojo@gmail.com

Soják Peter - petersojak66@gmail.com

Suchý Marcel, Ing. - suchy.marcel@gmail.com

Peter Radošinský, Ing. - peter.radosinsky@gmail.com

 

Hlavný kontrolór Obce Chtelnica:

Ing. Vladimír Čapoš
Hlavný kontrolór Obce Chtelnica
kontakt: +421 940 600 738, e-mail: kontrolor.chtelnica@gmail.com

 

Komisie:

Komisia finančná a obecného majetku
Predseda Ing. Peter Radošinský
Tajomník Ing. Jozef Otajovič
Členovia Ing. Stanislav Plevák, Ján Piačka

 

Komisia výstavby a ochrany ŽP
Predseda Ing. Martin Prvý
Tajomník  
Členovia Peter Prvý, Ing. Stanislav Soják st., Bc. Štefan Prvý, Ing. Peter Radošinský

 

Komisia sociálna, vzdelávania, kultúry a telovýchovy
Predseda Mgr. Barbora Bocánová
Tajomník Ing. Marcel Suchý
Členovia Ing. Andrea Tóthová, Mgr. Monika Gajdošíková, Mgr. Ivana Slabá, Michaela Kubíková, Marek Turanský, Lukáš Turanský, Erik Machovič, Ing. Rastislav Piešťanský, Ing. Marcel Císar, Ing. Ivan Prvý

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda Ing. Marcel Suchý
Tajomník Mgr. Barbora Bocánová
Členovia Mgr. Barbora Bocánová, Marián Bašnák, Ing. Martin Prvý