Chtelnica
Chtelnica

Ostatné

Osvedčovanie listiny

Osvedčovaním odpisov a kópií listín úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje. K osvedčeniu listiny je potrebné predložiť aj doklad totožnosti osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie.

 

Osvedčovanie podpisov

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

  • správny poplatok sa platí v hotovosti v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni Obecného úradu Chtelnica:
  • za osvedčenie podpisu 2,00 EUR
  • za osvedčenie listín za každú stranu 2,00 EUR

 

Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov

Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnú prokuratúru v Trnave,  alebo na obecnom úrade. Pracovník obecného úradu overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka.

K žiadosti je potrebné doložiť občiansky preukaz, alebo pas.

Tlačivo – Žiadosť o výpis z registra trestov obdržíte na obecnom úrade.

Doba vybavenia: do 15 dní

Poplatok

  • 3,- EUR, ktorý je potrebný nalepiť na predpísanom mieste žiadosti
  • správny poplatok 1,50 EUR sa platí v hotovosti v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni Obecného úradu Chtelnica

 

Vyhlasovanie oznamov

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb pre trhovisko, príležitostné trhy a ambulantný predaj v obci Chtelnica upravuje Trhový poriadok obce Chtelnica, ktorý bol schválený Všeobecne záväzným nariadením obce č. 8/2011.

V Trhovom poriadku sú uvedené pravidlá prenajímania, výška poplatku, trhové miesta, sortiment a obmedzenia predaja výrobkov, druhy poskytovaných služieb, povinnosti predávajúcich na trhových miestach a pod.

Vyhlasovanie podnikateľských oznamov sa uskutočňuje denne v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod.

Celý trhový poriadok nájdete medzi všeobecne záväznými nariadeniami.

Farnosť Chtelnica

Farnosť Chtelnica

Dátum a čas

Dnes je utorok, 2.3.2021, 8:26:35

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Región

logo

logo

Partnerská obec

Partnerská obec:

cejkovice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom