Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Ostatné

Osvedčovanie listiny

Osvedčovaním odpisov a kópií listín úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje. K osvedčeniu listiny je potrebné predložiť aj doklad totožnosti osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie.

 

Osvedčovanie podpisov

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

  • správny poplatok sa platí v hotovosti v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni Obecného úradu Chtelnica:
  • za osvedčenie podpisu 2,00 EUR
  • za osvedčenie listín za každú stranu vo formáte A4  2,00 EUR

 

Vyhlasovanie oznamov

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb pre trhovisko, príležitostné trhy a ambulantný predaj v obci Chtelnica upravuje Trhový poriadok obce Chtelnica, ktorý bol schválený Všeobecne záväzným nariadením obce č. 1/2015.

V Trhovom poriadku sú uvedené pravidlá prenajímania, výška poplatku, trhové miesta, sortiment a obmedzenia predaja výrobkov, druhy poskytovaných služieb, povinnosti predávajúcich na trhových miestach a pod.

VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v Obci Chtelnica (208.98 kB)

Vyhlasovanie podnikateľských oznamov sa uskutočňuje denne v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod.

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Chtelnica s účinnosťou od 01.01.2019 (114.48 kB)

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
3
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
5
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
2
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
2
3
3
4
2