Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Slovenský zväz záhradkárov

Činnosť Základnej organizácie Zväzu záhradkárov

 

Ovocinárstvo  a záhradkárstvo má v Chtelnici dlhú tradíciu. Už za prvej  ČSR miestni roľníci  boli organizovaní  v Slovenskej  ovocinárskej  spoločnosti, ktorá bola založená  v roku  1920. V tom čase  sa organizovali rôzne  družstevné  svojpomocné  spolky  podľa  šíriteľa družstevnej myšlienky  S. Jurkoviča zo Sobotišťa. Okolo roku 1924 si naši roľníci kúpili liehovar  a tiež  mlyn  pod názvom  Mlyn  roľníckeho družstevného liehovaru. Ako účastinári  boli aj roľníci z Nižnej a Dolného Lopašova, ktorí zároveň boli aj šíritelia  a propagátori  ovocinárskeho  spolku. Objednávali si a sadili  vtedy nové odrody  jabloní, hrušiek, čerešní a višní. Svoje  ovocie ako čerešne, višne, jablká, hrušky vozili na predaj na vozoch  do Veľkých Kostolian, Pečeniad … Väčší pestovatelia boli: Dominik Kičina, Rudolf Bílik st., Karol Bílik  st., Chrvala František, Bašnák Rudolf, Bašnák  Vendel a mnoho ďalších.

záhradkári

Nezaostávalo ani pestovanie  hrozna a výroba vína. Z kanonickej vizitácie z roku 1788 sa dozvedáme, že v chotári obce Chtelnica bolo viacej  vinohradov  napr. v prielohu Novosady 16 viníc, V prielohu Spodné Lipiny 4 vinice, v prielohu Výsady  5 viníc, V prielohu Brnošíny 29 viníc,V prielohu Čížová v Kozách 7 viníc, V prielohu Vlčie hory 24 viníc  kostolu patrili 3 vinice. Vinohradníci z viníc odvádzali deviatky kostolu a deviatky organistovi. Vinice v 18. storočí napadla veľmi rýchlo sa rozmnožujúca koreňová voška viničová (Fyloxera vasta trix ), ktorá zničila všetky pravokorenné vinice v Malokarpatskej oblasti. Trvalo celé storočie, kým sa vinohradníctvo -  pestovanie  zmenilo. Vinná réva sa začala štepiť na podpníky Americkej révy  (Vitis riparia, portalis, berlandieri teleki kober 5 BB), ktorých korene boli odolné proti tejto voške.

záhradkári

Od tejto vinohradníckej katastrofy sa nové vinice začali zakladať nadšencami a propagátormi tejto myšlienky a to v roku 1934 Vendelínom Bašnákom, Pavlom Kohutovičom, Karolom Bílikom a pripojil sa i František Stračár. Po  druhej  svetovej vojne v roku 1946 sa začalo s výsadbou viacerých viníc v oblasti Brnošíny – Vendel Piešťanský, Karol Bílik ml., František Chrvala, Peter Marikovič, Michal Kičina st., František Samuhel, Ján Samuhel, Ferdinand Holec, Pavol Chrvala, Jozef Galba, Michal Soják , Karol Piešťanský, Rudolf  Damaškovič, Michal Damaškovič, Rudolf Lukačovič, Jozef Císar. Ďalšie výsadby viníc sa zakladali v roku 1955 – Mráz Karol, 1.5.1958 – pán Viliam Žatko, neskôr v roku 1978  Zábrodský Jozef, Ing.Kičina Rudolf, Kičina Pavol, Bednár Jozef, Marikovič Peter, Hlaváč Ján 1968, MVDr Martinkovič, Prítrský Dušan 1973, Komár Imrich, Kadúc Gejza, Rabatín Viliam a ďalší, ktorí  si začali zakladať záhradky na kopci.

Zvlášť činnosť spolku sa rozbehla príchodom  vedúceho liehovaru pána  J. Krištúfka. Spolok pracoval až do roku 1957 po kolektivizácii, kedy celá činnosť prešla na Slovensky zväz záhradkárov a ovocinárov. Neskôr, v roku 1979 sa prijal súčasný názov Slovenský zväz záhradkárov.

Činnosť  Spolku kolektivizáciou bola prerušená. Prejavoval sa veľký nedostatok ovocia a zeleniny, javila sa nutnosť  rozšíriť výrobu na drobných pestovateľov na vidieku. Na jeseň roku 1959 pána Floriana  Jurinu a Rudolfa Kičinu oslovil predseda MNV, v priestoroch starej meštianskej školy so žiadosťou založiť organizáciu Zväzu záhradkárov a ovocinárov, kde sme vytipovali ľudí do prípravného výboru. Boli  to Florian Jurina, vedúci okrasnej škôlky v Rakoviciach, Rudolf Kičina ako učiteľ  záhradníctva v Rakoviciach,  pán Miškovič st., pán Vendel Bašnák. Táto úloha bola viazaná na miestnu organizáciu KSS. Preto príprava trvala dlhšie, lebo my sme členmi  KSS neboli. Nakoniec  úlohy sa ujal učiteľ Základnej školy v Chtelnici pán Milan Miškovič. Rozoslal pozvánky a 8.4.1962  sa zišlo 36 občanov   v predajne obuvi na námestí. 

Organizácia začala s organizovaním brigád na skrášlenie obce. Ďalšie brigády boli smerované na záhradnícku úpravu miestneho cintorína. O nejaký čas sa na prístupovú cestu ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie svojpomocne uložili betónové dlaždice. V ďalších rokoch členovia záhradkárov skrášľovali  dedinu návrhom i vysádzaním ruží na novovybudovanej časti obce Fundiská. Na námestí okolo potoka sa vysadili okrasné japonské čerešne /Sakury/. Konali sa brigády na úpravách Malého parku.

Cez zimné mesiace sa organizovali reprezentačné záhradkárske plesy s bohatou tombolou v priestoroch starej meštianky. Taktiež sa konali majálesy a neskôr reprezentačné plesy v kultúrnom dome Jednotného roľníckeho družstva. V roku 1985 sa vzdal tajomník ZO SZZ  svojej funkcie, takže do volebnej členskej schôdze roku 1987, viedol agendu ZO Viliam Žatko.

záhradkári

V rámci školiacej činnosti boli pre členov i ostatných záujemcov poriadané odborné prednášky či už samostatne (pestovanie zeleniny – Ing. Vaško), prípadne v rámci výročných schôdzí našimi členmi p. Jurinom a Ing. Kičinom.

V rámci osvetovej a propagačnej činnosti okrem poriadania koštoviek vín a  výstav ovocia a zeleniny, boli uskutočnené i ukážky  kvetinových  väzieb – k Pamiatke zosnulých, Adventná väzba, Veľkonočná väzba pod gestorským dohľadom pani Jedličkovej Anny.

Výbor ZO v spolupráci s Okresným výborom SZZ propagoval akcie poriadané v rámci okresu, či už okresné výstavy (Trnava, Trakovice, Križovany, Smolenice, Trstín, Drahovce) koštovky jabĺk perspektívnych rezistentných odrôd, školenia degustátorov vín, úpravy stolovania pre rôzne príležitosti, príprava mixovaných nápojov, Veľkonočné aranžmá, výstava Záhradkár v Trenčíne, Agrokomplex Nitra,  návšteva ovocných veľkosadov v PD Čachtice, Rakovice, družobné návštevy záhradkárov z okresu Břeclav, Hustopeč…

Demografia členskej základne od vzniku v počte 36 členov narástla v čase výkupu uhoriek (r. 1990) na 360 členov s poklesom do súčasnosti na 70 členov. Činnosť Základnej organizácie od prvého zakladajúceho výboru usmerňoval výbor, v ktorom sa popri zakladajúcich členoch vystriedali, prípadne ich nahradili títo členovia: Lukačovič Ján (+), Piešťanský Vendel (+), Chnápko Michal (+), Komár Imrich, Holec Vladimír (+), Lukačovič Karol (+), Kadúc Gejza, Mráz Rudolf (+), Oravec Rudolf, Uhrovič Ján, Piešťanský Ján, Piačka Jarolím (+), Mesák Jozef, Kvetán Vladimír (+), Kičina Rudolf, Kičina Milan, Holec Peter, Soják Stanislav, Piačka Ján, Selnekovič Štefan, Klenovič Ivan.

Aktuálne zloženie výboru ZO Zväzu Záhradkárov a ovocinárov:

Ing. Rudolf Kičina predseda
Ing. Ivan Klenovič tajomník, pokladník
Milan Kičina hospodár
Ján Piačka člen výboru
Štefan Selnekovič člen výboru
Ing. Stanislav Soják člen výboru
Milan Lukáčik člen výboru

Kontaktné osoby: Ing. Klenovič Ivan a Ing. Kičina Rudolf

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8 9
1
10 11
1
12 13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
3
28
2
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2