Chtelnica
Chtelnica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 3. 2023

Zmluva o spolupráci

RZ č. 38/2023

Neuvedené

Citrón s.r.o.

Obec Chtelnica

27. 3. 2023

Zmluva na realizáciu reklamy č. 04/2023

RZ č. 37/2023

100,00 EUR

COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo

Obec Chtelnica

22. 3. 2023

Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

RZ č. 36/2023

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Chtelnica

1. 3. 2023

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov

RZ č. 20/2023

Neuvedené

EuroDent Chtelnica s.r.o.

Obec Chtelnica

1. 3. 2023

Nájomná zmluva

RZ č. 24/2023

184,00 EUR

Mária Žáková

Obec Chtelnica

1. 3. 2023

Nájomná zmluva

RZ č. 23/2023

214,00 EUR

Júlia Lukačovičová

Obec Chtelnica

28. 2. 2023

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov

RZ č. 19/2023

Neuvedené

Ambulancia pre deti a dorast s.r.o.

Obec Chtelnica

22. 2. 2023

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

RZ č. 27/2023

Neuvedené

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Obec Chtelnica

22. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

RZ č. 26/2023

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Chtelnica

16. 2. 2023

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

RZ č. 15/2023

39,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Chtelnica

10. 2. 2023

Zmluva o výpožičke

RZ č. 18/2023

50,00 EUR

Ares spol. s.r.o.

Obec Chtelnica

6. 2. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

RZ č. 17/2023

162,00 EUR

TOPSET Solution s.r.o., Hollého 2366, 90031 Stupava

Obec Chtelnica

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 6/2023

1 000,00 EUR

Materské centrum Makovička, o.z.

Obec Chtelnica

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 9/2023

9 000,00 EUR

TJ Družstevník Chtelnica

Obec Chtelnica

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 11/2023

3 000,00 EUR

KRUH Chtelnica

Obec Chtelnica

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 10/2023

1 500,00 EUR

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského zväzu telesne postihnutých v Chtelnici

Obec Chtelnica

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 8/2023

960,00 EUR

Na trati, o.z.

Obec Chtelnica

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 5/2023

1 500,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Chtelnica

Obec Chtelnica

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 4/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica

Obec Chtelnica

1. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 7/2023

2 000,00 EUR

Naša Chtelnica - Združenie občanov obce Chtelnica

Obec Chtelnica

27. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb

RZ č. 16/2023

9 000,00 EUR

ProjektMP s.r.o., Fraštácka 19, 920 01 Hlohovec

Obec Chtelnica

27. 1. 2023

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

RZ č. 98/2022

Neuvedené

Energie2, a. s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava

Obec Chtelnica

26. 1. 2023

Dohoda o skončení nájmu bytových a nebytových priestorov

RZ č. 12/2023

Neuvedené

MUDr. Marta Hermanová

Obec Chtelnica

24. 1. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

RZ č. 88/2022

600,48 EUR

Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Obec Chtelnica

12. 1. 2023

Zmluva o nájme

RZ č. 89/2022

20,00 EUR

Jozef Slabý

Obec Chtelnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 435