Chtelnica
Chtelnica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 6. 2021

Nájomná zmluva

RZ č. 51/2021

185,35 EUR

Štefan Ščípa a manž. Lucia

Obec Chtelnica

11. 6. 2021

Zmluva o nájme bytu

RZ č. 52/2021

88,87 EUR

Jozef Lučan a manž. Anna

Obec Chtelnica

1. 6. 2021

Darovacia zmluva

RZ č. 45/2021

1 500,00 EUR

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Obec Chtelnica

1. 6. 2021

Nájomná zmluva

RZ č. 48/2021

807,71 EUR

Peter Slamka a Renáta Prétyiová

Obec Chtelnica

1. 6. 2021

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

RZ č. 49/2021

32 500,00 EUR

Peter Slamka a Renáta Prétyiová

Obec Chtelnica

1. 6. 2021

Zmluva o nájme bytových priestorov

RZ č. 50/2021

83,72 EUR

Iveta Jarábiková

Obec Chtelnica

31. 5. 2021

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 2006/1

RZ č. 46/2021

138,00 EUR

Ľuboš Hlúch a manž. Svetlana

Obec Chtelnica

31. 5. 2021

Dohoda o odstúpení od zmluvy o budúcej kúpno-predajnej zmluve

RZ č. 47/2021

31 585,60 EUR

Ľuboš Hlúch a manž. Svetlana

Obec Chtelnica

26. 5. 2021

Darovacia zmluva

RZ č. 43/2021

1 000,00 EUR

Nadácia Jána Korca

Obec Chtelnica

24. 5. 2021

Zmluva o dielo č. 41/2021

RZ č. 41/2021

150 610,39 EUR

Levopromt s.r.o.

Obec Chtelnica

21. 5. 2021

Dodatok č. 2 zo dňa 21.05.2021 k Poistnej zmluve č.: 2407458523

RZ č. 44/2021

2 830,96 EUR

Generali poisťovňa, a.s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26

Obec Chtelnica

13. 5. 2021

Mandátna zmluva

RZ č. 42/2021

380,00 EUR

CEVEO, s.r.o.

Obec Chtelnica

5. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

RZ č. 40/2021

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Chtelnica

4. 5. 2021

Zmluva

RZ č. 39/2021

259,20 EUR

Lindstrom,s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava

Obec Chtelnica

30. 4. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 20.01.2021

RZ č. 37/2021

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou Chtelnica, Námestie 1.mája 3, 922 05 Chtelnica

Obec Chtelnica

29. 4. 2021

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

RZ č. 34/2021

Neuvedené

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Obec Chtelnica

27. 4. 2021

Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci

RZ č. 36/2021

1 200,00 EUR

Enev Vasil

Obec Chtelnica

23. 4. 2021

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

RZ č. 35/2021

1 180,00 EUR

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Chtelnica

15. 4. 2021

Poistná zmluva č. 407955094

RZ č. 32/2021

393,06 EUR

Generali poisťovňa, a.s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26

Obec Chtelnica

14. 4. 2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

RZ č. 31/2021

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Chtelnica

7. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

RZ č. 33/2021

5,90 EUR

MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Obec Chtelnica

26. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov

RZ č. 3/2021

8 600,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Chtelnica

24. 3. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve RZ č. 76/2020 z 31.08.2020

RZ č. 29/2021

3 426,00 EUR

Regál, s.r.o.

Obec Chtelnica

24. 3. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve RZ č. 77/2020 z 31.08.2020

RZ č. 28/2021

14 574,00 EUR

Regál, s.r.o.

Obec Chtelnica

24. 3. 2021

Dodatok č. 1 zo dňa 24.03.2021 k Poistnej zmluve č.: 2407458523

RZ č. 30/2021

2 763,23 EUR

Generali poisťovňa, a.s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26

Obec Chtelnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 254