Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Základná organizácia jednoty dôchodcov

„Len život, ktorý žijeme pre niekoho iného, stojí za to.“

Základná organizácia jednoty dôchodcov v Chtelnici vznikla v máji 2012.

Miestom spoločných stretnutí našich seniorov sú priestory bývalej policajnej bytovky, ktoré si svojpomocne upratali, zariadili a zútulnili. Za veľmi krátky čas existencie organizácie, stihli jej členovia zorganizovať niekoľko brigád na námestí aj na cintoríne. Zametaním, okopávaním a podobnými činnosťami, tak prispievajú k skrášľovaniu verejných priestorov v Chtelnici. Pre svojich členov organizujú rôzne výlety, návštevy kultúrnych podujatí, a pripravujú rôzne zaujímavé akcie. Z niektorých členov sa sformoval spevácky zbor, ktorí svojim spevom prispieva k dôstojnému priebehu obecných osláv a spoločenských podujatí ako napr. posedenie s dôchodcami, vianočné trhy, pripomienková slávnosť k výročiu oslobodenia obce apod.

O ich činnosti a pripravovaných akciách sa môžete dozvedieť aj z nástenky ZO JDS Chtelnica, ktorá sa nachádza na námestí pri novinovom stánku.

Členovia základnej organizácie jednoty dôchodcov v Chtelnici sa potešia každému novému členovi, ktorý sa chce aktívne zapájať do kultúrno-spoločenského života v obci alebo túži svoj voľný čas stráviť v kruhu svojich priateľov – seniorov.

Členstvo je dobrovoľné , podmienkou vzniku je prihláška za člena. Členmi sa môžu stať občania dôchodkového veku, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a stanovami Jednoty dôchodcov. Dokladom je členský preukaz.

„ Chceme ešte dokázať, že nie sme ešte takí starí ako vyzeráme, že sme ešte stále platnými občanmi, ktorí ak chcú dokážu všetko ako tí neskôr narodení. Našim cieľom je odovzdávať si skúsenosti, navzájom si pomáhať, byť nápomocný obecnému úradu, šíriť radosť a dobrotu. Takto sa potom toto obdobie nášho života stane tým najkrajším obdobím.“

 

Ing. J. Mesák (kontaktná osoba)

Vývoz odpadu