Chtelnica
Chtelnica

Pamiatky

kastielKaštieľ

Kaštieľ s areálom je národná kultúrna pamiatka č. NKP 881. Tvoria ju celkovo 4 objekty, ktoré sú zároveň tiež kultúrnymi pamiatkami, a to: kaštieľ, 4x pavilón, park, plastiky.

 

kaplnkaKaplnka sv. Rócha

Nár. kult. pamiatka, č. NKP 889, kaplnka, lokalita Chtelnica

 
 

 

Kostol najsv. TrojiceKostol najsv. Trojice

Kostol s areálom je národná kultúrna pamiatka č. NKP 887. Tvoria ju celkovo 3 objekty, ktoré sú zároveň tiež kultúrnymi pamiatkami, a to: kostol, fara, kríž.

 
 
 

 

Kostol sv. Jána KrstiteľaKostol sv. Jána Krstiteľa

Nár. kult. pamiatka, č. NKP 888, kostol, lokalita Chtelnica.

 
 
 
 

 

 
KúriaKúria

Nár. kult. pamiatka, č. NKP 886,kúria, lokalita Chtelnica.