Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Verejné obstarávanie

Profil Verejného obstarávateľa

 

Obec Chtelnica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o VO”).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci obecného úradu v súlade s platnou internou smernicou . Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Viac informácií o aktuálnych verejných obstarávaniach, zákazkách a súhrnných správach môžete nájsť na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/suhrnne-spravy/4735

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Chtelnica
Nám. 1. mája 495/52
922 05  Chtelnica
v zastúpení: Ing. Ján Horváth
IČO: 00312584
DIČ: 2020530886

kontaktná osoba: Ing. Jana Jurkasová
tel.: 033/77 19 176
e-mail: chtelnica@chtelnica.sk
www.chtelnica.sk

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
6
13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
5
2
1