Chtelnica
Chtelnica

Projekt Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Chtelnica

Propagácia

Projekt Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Chtelnica je spolufinancovaný Kohéznym fondom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Propagácia

Dátum vloženia: 8. 12. 2022 11:18
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 12. 2022 11:33
Autor: Mgr. Jana Blažková