Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2013

Rok 2012

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výddavkov škôl a školských zariadení na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č 4_2012_Dodatok č 2_termín úhrady (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby v obci Chtelnica

VZN č. 6_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,47 kB
Vložené: 8. 9. 2015

VZN č.6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby v obci Chtelnica -Dodatok č.1

VZN č. 6_2012_Dodatok č.1_opatrov.služba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,31 kB
Vložené: 8. 9. 2015

VZN 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - neplatné

VZN_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 496,77 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Dodatok č.1 k VZN 1/2012 - neplatné

VZN č.1_2012_Dodatok č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,58 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Dodatok č.1 k VZN 2/2012 - neplatné

VZN č.2_2012_Dodatok č.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 497,61 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.8/2012 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č. 8_2012_miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,65 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 9/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2013

VZN č. 9_2012_komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,36 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 2/2012 - Dodatok č.2 - neplatné

VZN č. 2_2012_Dodatok č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,62 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 11/2012 - Dodatok č.1 - neplatné

VZN č. 11_2012_Dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 545,25 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.7/2012 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica- neplatné

VZN č. 7_2012 daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,61 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení- neplatné

VZN 10-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení, Dodatok č. 1 - neplatné

VZN 102012, dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 884,36 kB
Vložené: 16. 6. 2021
Zobrazené 41-60 z 98