Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2017

VZN č. 2/2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica, ktorej zriaďovateľom je Obec Chtelnica

VZN č.2_2017__určenie školského obvodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,44 kB
Vložené: 26. 9. 2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chtelnica - platné do 31.08.2019

Dodatok č 1 k VZN č 3_2017_o určení príspevok na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 532,22 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 4/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Chtelnica

VZN_4_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,73 kB
Vložené: 26. 9. 2017

Rok 2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2020

VZN č.2_2016__nakladanie s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,03 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Chtelnica

VZN č.4_2016__fond udržby a opráv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,37 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2020

VZN č. 5_2016_o miestnom popaltku za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,3 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2015

VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2017

VZN č 3_2015_daň z nehnuteľnosti_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,91 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2016

VZN č 2_2015_komunálny odpad_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,56 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2014

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č 2_2014_Dodatok č 1_o_miestnych_daniach_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,23 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 1/2014 – Územný plán obce Chtelnica Doplnok III.

VZN č. 1_2014_Doplnok III _Územný plán obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,7 kB
Vložené: 8. 9. 2015

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Chtelnica

VZN č 2_2014_miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,66 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 3/2014 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica - neplatné

VZN č 3_2014_daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,93 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2015

VZN č 4_2014_komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,96 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2013

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica - platné do 1.9.2020

Dodatok_č_1_k_VZN_č_3_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,74 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.03/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica - platné do 1.9.2020

VZN č. 3_2013_dotácie z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,86 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č.01/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2014

VZN č. 1_2013_komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,03 kB
Vložené: 16. 6. 2021
Zobrazené 21-40 z 98