Chtelnica
Chtelnica

VZN

Rok 2019

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Chtelnica

sadzobník poplatkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,48 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Rok 2018

VZN č. 1/2018 o podmienkach nájmu obecných bytov Obce Chtelnica

VZN č. 1_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,1 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 2/2018

VZN č 2_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,75 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Rok 2017

VZN č. 5/2017 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v Obci Chtelnica

VZN č. 5_2017_znečistenie ovzdušia malým zdrojom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 583,4 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica

VZN č. 6_2017_daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,99 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 7/2017 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica

VZN č. 7_2017_o určení nájomného za prenájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,55 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 8/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v Obci Chtelnica

VZN č. 8_2017_elektronické služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,84 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností na území obce Chtelnica

Dodatok č 1 k VZN č 6_2017_o dani z nehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,68 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica

VZN č.1_2017__určenie dňa ZÁPISU_ZŠ s MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,99 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN č. 2/2017 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica, ktorej zriaďovateľom je Obec Chtelnica

VZN č.2_2017__určenie školského obvodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,44 kB
Vložené: 26. 9. 2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chtelnica - platné do 31.08.2019

Dodatok č 1 k VZN č 3_2017_o určení príspevok na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 532,22 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN 4/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Chtelnica

VZN_4_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,73 kB
Vložené: 26. 9. 2017

Rok 2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2020

VZN č.2_2016__nakladanie s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,03 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Chtelnica

VZN č.4_2016__fond udržby a opráv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,37 kB
Vložené: 26. 9. 2017

VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2020

VZN č. 5_2016_o miestnom popaltku za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,3 kB
Vložené: 16. 6. 2021

Rok 2015

VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2017

VZN č 3_2015_daň z nehnuteľnosti_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,91 kB
Vložené: 16. 6. 2021

VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chtelnica - platné do 31.12.2016

VZN č 2_2015_komunálny odpad_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,56 kB
Vložené: 16. 6. 2021
Zobrazené 21-40 z 107