Chtelnica
Chtelnica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

RZ č. 111/2021

775 644,67 EUR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Obec Chtelnica

21. 12. 2021

Dodatok o poskytnutí ponuky E.Partner

RZ č. 110/2021

Neuvedené

ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Chtelnica

21. 12. 2021

Zmluvy o združenej dodávke elektriny

RZ č. 109/2021

Neuvedené

ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Chtelnica

21. 12. 2021

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 149/2021

RZ č. 108/2021

Neuvedené

KRONOSPAN,s.r.o., 1335/21, 960 01 Zvolen

Obec Chtelnica

16. 12. 2021

Zmluva o dielo

RZ č. 107/2021

4 800,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany

Obec Chtelnica

13. 12. 2021

Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností

RZ č. 115/2021

1 200,48 EUR

Roman Stračár

Obec Chtelnica

13. 12. 2021

Dodatok č. 3 k zmluve č. 1020092019

RZ č. 114/2021

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 390, 916 13 Kostolné

Obec Chtelnica

7. 12. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

RZ č. 106/2021

431,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Chtelnica

6. 12. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

RZ č. 116/2021

273,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Chtelnica

25. 11. 2021

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 76/2020

RZ č. 104/2021

3 426,00 EUR

Regál, s.r.o., Budatínska 5, 85105 Bratislava

Obec Chtelnica

25. 11. 2021

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 77/2020

RZ č. 105/2021

14 574,00 EUR

Regál, s.r.o., Budatínska 5, 85105 Bratislava

Obec Chtelnica

24. 11. 2021

Dodatok č. 4 zo dňa 24.11.2021 k Poistnej zmluve č.: 2407458523

RZ č. 103/2021

132,78 EUR

Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Obec Chtelnica

22. 11. 2021

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

RZ č. 102/2021

292,56 EUR

Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Obec Chtelnica

12. 11. 2021

Zmluva o bežnom účte

RZ č. 101/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Chtelnica

12. 11. 2021

Zmluva o bežnom účte

RZ č. 100/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Obec Chtelnica

8. 11. 2021

Zmluva o nájme

RZ č. 99/2021

20,00 EUR

Fečová Božena

Obec Chtelnica

3. 11. 2021

Zmluva o dielo

RZ č. 98/2021

501,60 EUR

ARS SPEKTRUM, s.r.o., Červeňova 33, 949 12 Nitra

Obec Chtelnica

27. 10. 2021

Zmluva o nájme

RZ č. 96/2021

20,00 EUR

Lukáčová Barbora

Obec Chtelnica

25. 10. 2021

Zmluva o nájme

RZ č. 95/2021

20,00 EUR

Sojáková Lýdia

Obec Chtelnica

22. 10. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

RZ č. 97/2021

3 360,00 EUR

Ing. Marta Tóthová

Obec Chtelnica

20. 10. 2021

Zmluva o nájme

RZ č. 92/2021

10,00 EUR

Vaněková Jolana

Obec Chtelnica

14. 10. 2021

Zmluva o nájme

RZ č. 91/2021

20,00 EUR

Bocán Jozef

Obec Chtelnica

14. 10. 2021

Dodatok č. 3 zo dňa 14.10.2021 k Poistnej zmluve č.: 2407458523

RZ č. 93/2021

2 926,22 EUR

Generali poisťovňa, a.s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26

Obec Chtelnica

13. 10. 2021

Nájomná zmluva

RZ č. 85/2021

113,34 EUR

Dušan Čejtei

Obec Chtelnica

13. 10. 2021

Nájomná zmluva

RZ č. 83/2021

127,05 EUR

Miroslav Turanský

Obec Chtelnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 367