Chtelnica
Chtelnica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 9/2023

9 000,00 EUR

TJ Družstevník Chtelnica

Obec Chtelnica

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 11/2023

3 000,00 EUR

KRUH Chtelnica

Obec Chtelnica

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 10/2023

1 500,00 EUR

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského zväzu telesne postihnutých v Chtelnici

Obec Chtelnica

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 8/2023

960,00 EUR

Na trati, o.z.

Obec Chtelnica

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 5/2023

1 500,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Chtelnica

Obec Chtelnica

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

RZ č. 4/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica

Obec Chtelnica

27. 1. 2023

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

RZ č. 98/2022

Neuvedené

Energie2, a. s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava

Obec Chtelnica

26. 1. 2023

Dohoda o skončení nájmu bytových a nebytových priestorov

RZ č. 12/2023

Neuvedené

MUDr. Marta Hermanová

Obec Chtelnica

24. 1. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

RZ č. 88/2022

600,48 EUR

Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Obec Chtelnica

12. 1. 2023

Zmluva o nájme

RZ č. 89/2022

20,00 EUR

Jozef Slabý

Obec Chtelnica

12. 1. 2023

Zmluva o dielo

RZ č. 2/2023

992 198,18 EUR

ENVIGEO, a.s.

Obec Chtelnica

9. 1. 2023

Rámcová zmluva - Projektový manažment

RZ č. 97/2022

480,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany

Obec Chtelnica

3. 1. 2023

Nájomná zmluva

RZ č. 1/2023

267,09 EUR

Martin Magnus a manž. Zuzana

Obec Chtelnica

29. 12. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytových a nebytových priestorov RZ č. 48/2022

RZ č. 96/2022

200,00 EUR

EuroDent Chtelnica s.r.o.

Obec Chtelnica

20. 12. 2022

Nájomná zmluva

RU č. 95/2022

127,05 EUR

Miroslav Turanský

Obec Chtelnica

8. 12. 2022

Dodatok č. 4 k zmluve č. 1020092019

RZ č. 92/2022

48,38 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 390, 916 13 Kostolné

Obec Chtelnica

7. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

RZ č. 93/2022

438 000,00 EUR

Ministerstvo kultúry SR

Obec Chtelnica

6. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí grantu

RZ č. 91/2022

12 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Chtelnica

6. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí služieb

RZ č. 90/2022

23 700,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany

Obec Chtelnica

6. 12. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo RZ č. 98/2021 zo dňa 3.11.2021

RZ č. 85/2022

619,30 EUR

Ars spektrum, s.r.o.

Obec Chtelnica

30. 11. 2022

Poistná zmluva

RZ č. 87/2022

41,25 EUR

Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Obec Chtelnica

30. 11. 2022

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

RZ č. 86/2022

2 529 338,91 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Chtelnica

25. 11. 2022

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

RZ č. 84/2022

3 112,72 EUR

Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Obec Chtelnica

24. 11. 2022

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

RZ č. 83/2022

Neuvedené

Okresný súd Piešťany

Obec Chtelnica

24. 11. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 38/2022/2

RZ č. 82/2022

1 061 916,11 EUR

BALA, a.s.

Obec Chtelnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 418