Chtelnica
Chtelnica

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25. 1. 2023

243/2022

Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci- Partizánska,Teplická,Rajňanská, Kúria Zákazka zadaná ako

144 210,00 EUR

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica

Obec Chtelnica

10. 10. 2022

236/2022

vypracovanie znaleckého posudku na zriadenie záložného práva v prospech MŽP SR stavby Dobudovanie

1 200,00 EUR

ProjektMP s.r.o., Fraštácka 19, 920 01 Hlohovec

Obec Chtelnica

3. 10. 2022

235/2022

mäso na posedenie s občanmi nad 65 rokov

219,25 EUR

Poľnohospodárske družstvo Chtelnica, Družstevná 526, 922 05 Chtelnica

Obec Chtelnica

21. 9. 2022

231/2022

Právne poradenstvo - k žiadosti o zriadenie ZP pre SAŽP

121,31 EUR

Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Chtelnica

21. 9. 2022

230/2022

Víno- posedenie s dôchodcami

182,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Dechtice, 919 53 Dechtice

Obec Chtelnica

19. 9. 2022

227/2022

oprava vedenia TKR na ulici Kuria pred domom č.43

182,00 EUR

Peter Doskočil - PETROCOMP, Šteruská 791/5, 922 03 Vrbové

Obec Chtelnica

16. 9. 2022

226/2022

oprava vedenia TKR na ulici Kuria

285,00 EUR

Peter Doskočil - PETROCOMP, Šteruská 791/5, 922 03 Vrbové

Obec Chtelnica

16. 9. 2022

225/2022

výstavbu 2 ks cykloprístreškov z oceľovej konštrukcie ukotvených do stojiska zo zámkovej dlažby o r

13 500,00 EUR

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica

Obec Chtelnica

13. 9. 2022

224/2022

vypracovanie revíznych správ k elektroinštalácii objektov vo vlastníctve obce Chtelnica v zmysle va

2 070,00 EUR

ELRES, s.r.o., Nová Doba 498, 027 43 Nižná

Obec Chtelnica

13. 9. 2022

223/2022

vypracovanie revíznych správ k bleskozvodom umiestnených na budovách vo vlastníctve obce v zmysle v

942,00 EUR

ELRES, s.r.o., Nová Doba 498, 027 43 Nižná

Obec Chtelnica

8. 9. 2022

222/2022

Školenie

239,00 EUR

Agentúra JASPIS s.r.o., Metodova 204/7, 821 08 Bratislava

Obec Chtelnica

2. 9. 2022

221/2022

Účasť na OZ konaného 5.9.2022 + cestovné náhrady

332,50 EUR

Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Chtelnica

2. 9. 2022

220/2022

úchytky na pružinovú hojdačku pes

89,00 EUR

Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča

Obec Chtelnica

25. 8. 2022

219/2022

Výmena oleja PN222DP

142,82 EUR

Slupor, s.r.o., Družstevná 4, 922 05 Chtelnica

Obec Chtelnica

22. 8. 2022

216/2022

Kancelárske potreby voľby

241,38 EUR

Tibor Varga . TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Obec Chtelnica

3. 8. 2022

196/2022

Prekládka vedenia TKR na Partizánskej ul 175

201,00 EUR

Peter Doskočil - PETROCOMP, Šteruská 791/5, 922 03 Vrbové

Obec Chtelnica

1. 8. 2022

193/2022

Pozvánky na posedenie s občanmi nad 65rokov, leták skladaný - kaštieľ

382,97 EUR

Matej Slabý, Lančár 44, 92204 Kočín - Lančár

Obec Chtelnica

1. 8. 2022

192/2022

Pripojenie nového zákazníka k TKR

50,00 EUR

Peter Doskočil - PETROCOMP, Šteruská 791/5, 922 03 Vrbové

Obec Chtelnica

29. 7. 2022

191/2022

Požiarna zbrojnica- inštalácia vody a kanalizácie

1 097,25 EUR

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica

Obec Chtelnica

29. 7. 2022

190/2022

Zber BRKO 9/2022

409,86 EUR

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica

Obec Chtelnica

29. 7. 2022

189/2022

Sporák kombi Mora - Lopatková

279,00 EUR

Domoss technika, a.s., Bratislavská 11/a, 92101 Piešťany

Obec Chtelnica

29. 7. 2022

188/2022

Účasť na rokovaní vo veci uzatvorenia zmlúv s obchodnou spoločnosťou Panšula + cestovné náhrady

271,84 EUR

Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Chtelnica

29. 7. 2022

187/2022

prípravné a projektové práce, vrátane spracovania žiadosti o NFP na obnovu verejných historických a

2 500,00 EUR

RESL, s.r.o., Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava

Obec Chtelnica

22. 7. 2022

186/2022

údržba verejnej zelene,zametanie chodníkov, čistenie rigolov

1 143,05 EUR

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica

Obec Chtelnica

22. 7. 2022

185/2022

Odvoz objemového odpadu na skl.Rakovice

338,80 EUR

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica

Obec Chtelnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 928