Chtelnica
Chtelnica

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14. 3. 2023

DF2023/019

Oprava telefónnej ustredne- výmena základnej dosky linkový zdroj

1 060,08 EUR

Juraj Šimo - OPOM, Bratislavská 4538/159, 921 01 Piešťany

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/018

Komplexná obnova suterénu Kaštieľa v Chtelnici

83 804,11 EUR

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/017

odvoz ZKO 2023/1

2 579,17 EUR

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/016

Nájom miestností - REFERENDUM 2023

200,00 EUR

Základná škola s materskou školou Chtelnica, Námestie 1.mája 3, 922 05 Chtelnica

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/015

knižky K.Kapelera

999,90 EUR

Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/014

odmeny výkonným umelcom za verejný rozhlas 2023

38,40 EUR

SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/013

Školenie

60,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/012

Konzultácia,právne poradenstvo zábezpeka BAUMIC

416,12 EUR

Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o., Trenčianska 38, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/011

Školenie administratíva v urbise

60,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/010

smetné nádoby 120l - čierne - 30 ks

831,27 EUR

EURO Enterprise s.r.o., Samota 198, 78301 Olomouc

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/009

Zber textílií,odevov a obuvi 1/2023

48,00 EUR

Ekocharita Slovensko Slovensku, Gen.M.R.Štefánika 1172/45, 060 01 Kežmarok

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/008

Servisný poplatok - vzdialená správa rozhlasu 2023

64,00 EUR

MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/007

členský príspevok na rok 2023

5 058,00 EUR

Mikroregión nad Holeškou, Rakovice 25, 922 08 Rakovice

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/006

Členský príspevok na rok 2023

3 793,50 EUR

Občianske združenie HOLEŠKA Rakovice

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/005

kancelárske potreby

302,59 EUR

Tibor Varga . TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/004

Školenie zmeny v personálnej agende

60,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/003

Projektový manažment 2023/1

480,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec, Jarmočná 3, 92001 Hlohovec

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/002

Systémová podpora URBIS 1Q/2023

365,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/001

ESET - antivírus na 12PC na 2 Roky

460,80 EUR

Jozef Melicher, Orviská cesta 7471, 921 01 Piešťany

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2022/631

Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Partizánska,Teplická,Rajňanská, Kúria Zákazka zadaná ako i

144 210,00 EUR

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2022/630

archeologický výskum - terénne práce kanalizácia

5 988,00 EUR

AA AVALA,s.r.o., Trnavská cesta 61, 827 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2022/629

kalendáre holeška 10ks

29,50 EUR

Slovenská chránené dieľňa s.r.o., Kukorelliho 12, 921 01 Piešťany

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2022/628

Rekonštrukcia servera kamery- Kaštieľ

619,08 EUR

ORIS PLUS SK s.r.o., Dohnányho, 91772 Trnava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2022/627

Vyučtovanie vodné 1.10 - 31.12.2022

758,02 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Obec Chtelnica

19. 1. 2023

DF2022/626

Prepojenie úradnej tabule na CUET + ročný poplatok od 1.12.22 - 31.11.23

330,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Chtelnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 1831