Chtelnica
Chtelnica

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14. 3. 2023

DF2023/044

Energia Družstevná 11,15 ,20 ,Nám.2-Kováč. 2023/1 Nám.1,52,43,11

5 584,32 EUR

ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/043

Energia - Partizánska 61-VO - 2023/1

734,34 EUR

ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/042

Energia Dolná 95 , 2023/1

984,95 EUR

ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/041

TKR 2023/1

2 916,90 EUR

Peter Doskočil - PETROCOMP, Šteruská 791/5, 922 03 Vrbové

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/040

Oprava verejného osvetlenia

236,50 EUR

Peter Doskočil - PETROCOMP, Šteruská 791/5, 922 03 Vrbové

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/039

členský príspevok na rok 2023 na triedenie a nakladanie s odpadmi

5 058,00 EUR

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi, 168, 922 09 Borovce

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/038

Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inž.sietí na pozemku CKN

396,00 EUR

Karovičová s.r.o., Vinohradnícka 751, 925 51 Šintava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/037

Projektový manažment 2023/2

480,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec, Jarmočná 3, 92001 Hlohovec

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/036

Údržbe verejných priestranstiev 2023/1

1 844,48 EUR

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/035

Zber BRKO 1/2023

648,45 EUR

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o., Nám. 1.mája 495/52, 92205 Chtelnica

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/034

Zneškodnenie odpadu 2023/1

1 995,31 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 390, 916 13 Kostolné

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/033

mesačný popl. za tech. podporu modulu prepojenia registratúry na ÚPVS 2023/1

60,00 EUR

DATALAN,a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/032

Plyn - Lopatková 2023/1

522,10 EUR

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/031

prenájom výpočtovej techniky a prístup k internetu referendum 21.1.2023

105,00 EUR

Jozef Melicher, Orviská cesta 7471, 921 01 Piešťany

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/030

Odvoz Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 2023/1

1 561,20 EUR

Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 01 Trnava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/029

prenájom tlačiarne 2023/1

152,78 EUR

H a S Nitra, spol. s r. o., Široká 21, 949 05 Nitra

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/028

Pevná linka 2023/1

66,98 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/027

Prenájom pozemkov 2023

78,96 EUR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Trnavská 12, 91904 Smolenice

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/026

udržiavanie a riadenie kybernetickej bezpečnosti 2023/1

114,00 EUR

IQ ideas,s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/025

mesačné služby pre zvoz nádob na odpad v obci 2023/1

159,24 EUR

GX SOLUTIONS , a.s., Galvaniho 12, 810 00 Bratislava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/024

Energia - Kúria 50,70,76,77.Husárska22, Zigmundíkova29,Nám.1.mája 2,38, - 2023/1

689,20 EUR

ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/023

Energia - Tehliarska 2916 2023/1

344,18 EUR

ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/022

Energia - Nám.52, 2023/1

31,42 EUR

ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/021

Energia - Zigmundíkova 13 - 2023/1

144,56 EUR

ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Chtelnica

14. 3. 2023

DF2023/020

Energia - Nám.1.mája 43 - 2023/1

25,55 EUR

ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Chtelnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 1831