Chtelnica
Chtelnica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 10. 2019

Nájomná zmluva

RZ č. 104/2019

255,07 EUR

Róbert Cibulka a manž. Martina

Obec Chtelnica

18. 10. 2019

Nájomná zmluva

RZ č. 103/2019

184,01 EUR

Martin Magnus a manž. Zuzana

Obec Chtelnica

16. 10. 2019

Späťvzatie výpovede Nájomnej zmluvy

RZ č. 101/2019

Neuvedené

Zuzana Kyselicová

Obec Chtelnica

15. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí peňažného daru

RZ č. 107/2019

500,00 EUR

Nadácia Jána Korca

Obec Chtelnica

26. 9. 2019

Zmluva o dielo

RZ č. 99/2019

1 800,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec, Jarmočná 3, 92001 Hlohovec

Obec Chtelnica

23. 9. 2019

Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností

RZ č. 98/2019

2 609,42 EUR

Vladimír Kováč a manž. Andrea

Obec Chtelnica

18. 9. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

RZ č. 97/ 2019

20,00 EUR

Zemková Blažena

Obec Chtelnica

5. 9. 2019

Zmluva o dielo

RZ č. 96/2019

65 037,71 EUR

KT-Mont Stav s.r.o.

Obec Chtelnica

30. 8. 2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

RZ č. 88/2019

6 000,00 EUR

Fond na podporu umenia, Cukrova 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto

Obec Chtelnica

21. 8. 2019

Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o budúcej kúpno-predajnej zmluve podľa ust. § 50a Občianskeho zákonníka číslo: 2007/2

RZ č. 91/2019

Neuvedené

Ing. Stanislav Soják, Mudr. Monika Sojáková, Ľubomír Soják, Jana Janišová

Obec Chtelnica

21. 8. 2019

Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme bytu č. 2007/1

RZ č. 90/2019

Neuvedené

Ing. Stanislav Soják, Mudr. Monika Sojáková, Ľubomír Soják, Jana Janišová

Obec Chtelnica

12. 8. 2019

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

RZ č. 85/2019

600,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Chtelnica

5. 8. 2019

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania

RZ č. 87/2019

100,00 EUR

TK SERVICES s.r.o.

Obec Chtelnica

1. 8. 2019

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu

RZ č. 94/2019

Neuvedené

ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Chtelnica

1. 8. 2019

Zmluva o združenej dodávke plynu

RZ č. 93/2019

Neuvedené

ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Chtelnica

25. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

RZ č. 76/2019

600,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Chtelnica

19. 7. 2019

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania

RZ č. 84/2019

100,00 EUR

DENEBOLA, s.r.o., Pod Dielcom 357, 976 33 Poniky

Obec Chtelnica

16. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

RZ č. 83/2019

2 800,00 EUR

Ing. Marta Tóthová

Obec Chtelnica

9. 7. 2019

Havarijné poistenie

RZ č. 82/2019

441,96 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Chtelnica

8. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

RZ č. 81/2019

650,00 EUR

Nadácia ZSE

Obec Chtelnica

3. 7. 2019

Hromadná licenčná zmluva

RZ č. 77/2019

Neuvedené

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Chtelnica

1. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

RZ č. 71/2019

50 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Chtelnica

24. 6. 2019

Dohoda o odpisovaní technického zhodnotenia

RZ č. 92/2019

Neuvedené

365.bank,a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Obec Chtelnica

20. 6. 2019

Zmluva o dielo

RZ č. 78/2019

1 812,00 EUR

SOFT-GL s.r.o.

Obec Chtelnica

19. 6. 2019

Zmluva o nájme bytových a nebytových priestorov

RZ č. 74/2019

151,26 EUR

Maryna Zavhorodnia

Obec Chtelnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 476-500 z 524