Chtelnica
Chtelnica

Vyhlásenie volieb do NRSR 2020

Vyhlásenie volieb do NRSR 2020

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a
určujem
1. deň ich konania na sobotu 29. februára 2020,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29. novembra
2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej
volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8. januára 2020 a lehotu na ich
prvé zasadanie do 22. januára 2020.


Andrej Danko v.r.

Dátum vloženia: 5. 11. 2019 10:31
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 11. 2019 10:37
Autor: Mgr. Jana Blažková