Chtelnica
Chtelnica

Vyhlásenie volieb do NR SR 2023

Vyhlásenie volieb do NR SR 2023

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 2023
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e m


voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady  Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky


v y k o n a j ú


v sobotu 30. septembra 2023 a


u r č u j e m
1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,
2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do
8. septembra2023,
3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do
21. augusta 2023.


Boris Kollár v.r.

Dátum vloženia: 9. 6. 2023 9:59
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2023 10:37
Autor: Ing. Soňa Pleváková