Chtelnica
Chtelnica

Voľby do Európskeho parlamentu

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej podobe
na adresu: Obec Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica,

alebo v elektronickej forme na adresu prednosta@chtelnica.sk.

Lehota na doručenie oznámenia končí dňom 1.4.2019. Na oznámenia doručené
po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Dátum vloženia: 20. 3. 2019 13:10
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 4. 2019 13:13
Autor: