Chtelnica
Chtelnica

Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťroka 2021 (1. júl – 30. september 2021)

Dátum zvesenia: 30. 9. 2031 Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková