Chtelnica
Chtelnica

Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťroka 2020 (1. apríl – 30. jún 2020)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2030 Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková