Chtelnica
Chtelnica

Odpis stavu vodomerov

Odpis stavu vodomerov 1

3Q/2022

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA oznamuje, že od pondelka 12.septembra 2022 sa bude v našej obci vykonávať odpis stavu vodomerov tých nehnuteľností, ktoré sú napojené na verejnú kanalizáciu. Žiadame občanov, ktorí majú neprístupný vodomer, aby stav vodomeru vyvesili na viditeľnom mieste, príp. nahlásili stav vodomeru do 30.09.2022 telefonicky (033 / 7794202) alebo e-mailom (podnik.sluzieb@gmail.com).

V prípade, že vám menili vodomer, stav starého vodomeru pri výmene nahláste tiež.

Dátum vloženia: 7. 9. 2022 9:57
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2022 10:04
Autor: Marcela Janecová