Chtelnica
Chtelnica

Vatra pri príležitosti 78. výročia SNP