Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Ponuka práce - ekonóm/ekonómka OcÚ Chtelnica

Ponuka práce

Nižšie nájdete podrobnejšie informácie o pracovnej pozícii.

Obec Chtelnica

v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Chtelnici na pozíciu                       

ekonóm/ekonómka

Miesto výkonu práce: Obecný úrad v Chtelnici

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky: 1 350 EUR/mesiac (brutto)

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné a komplexné vedenie účtovníctva obce Chtelnica,
 • zodpovednosť za správnosť a úplnosť účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva (fakturácia, účtovanie pokladne, bankových výpisov, dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov a pod.),
 • evidencia, účtovanie, odpisovanie a oceňovanie majetku,
 • realizácia platobného styku,
 • vykonávanie inventarizácie záväzkov, pohľadávok, majetku,
 • príprava štatistických a účtovných výkazov, vypracovanie účtovných závierok, daňových priznaní, výročných správ, záverečného účtu, príprava podkladov pre potreby auditu,
 • zodpovednosť za vyúčtovanie dotácií všetkých druhov,
 • príprava programového rozpočtu obce a kontrola jeho plnenia,
 • vyúčtovanie prenájmu obecných bytových a nebytových priestorov,
 • vyúčtovanie elektriny, plynu a vody nájomníkom nájomných bytových a nebytových priestorov,
 • posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv a faktúr z daňového a účtovného hľadiska,
 • vypracovanie analýz a správ podľa požiadaviek vedenia obce.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské s maturitou,
 • vysokoškolské I. stupňa,
 • vysokoškolské II. stupňa.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • ovládanie podvojného účtovníctva so zameraním na verejnú správu,
 • znalosť účtovných a daňových zákonov - Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o majetku obcí a obecnom zriadení, Zákon o finančnej kontrole a audite,
 • užívateľské schopnosti v MS Word, Excel, Outlook, Internet,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, zmysel pre detail,
 • zodpovedný prístup k prideleným úlohám,
 • ochota neustále sa zdokonaľovať a prehlbovať si svoje schopnosti a zručnosti,
 • práca v programe URBIS – výhodou.

Počet rokov praxe: 3 roky 

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o prijatie do zamestnania,
 2. štruktúrovaný životopis,
 3. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto môžu požadované doklady poslať prostredníctvom pošty, e-mailom alebo ich môžu osobne doručiť na Obecný úrad v Chtelnici, Námestie 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica v termíne do 31.07.2024.

Na pracovný pohovor bude pozvaný len ten uchádzač, ktorý bude spĺňať dané kvalifikačné a osobnostné predpoklady.

Dátum nástupu: 12.08.2024

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov!

 

Kontakt: Ing. Soňa Kubišová

Tel. č.: 0911 999 403

E-mail: ekonom@chtelnica.sk

V Chtelnici, 08.07.2024

 

                                                                                                                       Ing. Ján Horváth

                                      starosta obce Chtelnica

 

Ponuka práce

Dátum vloženia: 8. 7. 2024 14:43
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 7. 2024 14:46
Autor: Soňa Kubišová

Vývoz odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
5
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
2
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
2
3
3
4
2