Chtelnica
Chtelnica

Pomoc pre Ukrajinu

Pomoc utečencom

Nahlasovanie počtu utečencov v obci

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia vydal pokyn pre všetky obce a mestá Trnavského kraja ohľadom povinnosti nahlasovať počty ubytovaných vojnových utečencov z Ukrajiny.

Z toho dôvodu žiadame obyvateľov obce, fyzické i právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie, aby zaslali informácie o ubytovaných na obecný úrad v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, krajinu pôvodu a adresu ubytovateľa na adresu: chtelnica@chtelnica.sk, tel. 0901910009

Ďalej sa obraciame na obyvateľov obce, ktorí majú voľné ubytovacie kapacity a sú ochotní ich poskytnúť na ubytovanie vojnovým utečencom, aby nám tieto údaje tiež nahlásili na obecný úrad. Podávanie hlásení bude trvať až do odvolania.

Informácie budú slúžiť na koordináciu pomoci utečencom najmä v sociálnej oblasti. Obec je povinná hlásiť všetky informácie každý deň do 10.00 h na Okresný krízový štáb v Piešťanoch .

                                                                            

Obec Chtelnica ďakuje všetkým občanom za materiálnu pomoc, ktorú poskytli v zbierke
na pomoc Ukrajine. Ďakujeme členom DHZ Chtelnica a pánovi farárovi Rastislavovi Nitranovi za ochotu a pomoc pri organizovaní tejto zbierky. 

Dátum vloženia: 10. 3. 2022 9:58
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 3. 2022 11:10
Autor: Správca Správca