Chtelnica
Chtelnica

OZNAM – zápis detí do MŠ

MŠ

Podrobnejšie informácie a žiadosť nájdete na stránke MŠ: www.mschtelnica.edupage.org v časti Zápis detí do MŠ.

Riaditeľstvo Základnej školy a materskou školou Nám.1.mája 3, Chtelnica oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024  je v dňoch  3. a 4. mája 2023 v budove materskej školy v čase od 13,00hod. – 16,00 hod.  Na zápis  je potrebné priniesť  rodný list dieťaťa k nahliadnutiu, vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením od lekára, podpísanú oboma rodičmi.

MŠ

Dátum vloženia: 13. 4. 2023 13:13
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 4. 2023 13:14
Autor: Mgr. Jana Blažková