Chtelnica
Chtelnica

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Chtelnica

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Chtelnica  č.j. D  2020/001274 1

č.j. D 2020/001274

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Chtelnica  č.j. D  2020/001274

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: obec Chtelnica  alebo elektronicky na adresu: obec@chtelnica.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Ing. Katarína Zemková, PhD. , Pažitná 796/20, Blažena Zemková, Pažitná 796/20, Ing. Tatiana Zemková, Pažitná 796/20, 922 05  Chtelnica

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Chtelnica,

v zastavanom území obce Chtelnica, mimo lesného pôdneho fondu – 1 ks strom - smrek – s obvodom kmeňa 108  cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  nachádzajúcich sa na pozemku registra „C“  parc. č. 182/58, druh pozemku- zastavané plochy a nádvoria, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa , v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: strom je prestárly, nakláňa sa a ohrozuje okolie

Správne konanie začalo dňa: 14.08.2020

Zverejnené dňa:  14.08.2020

Zodp.: 

 

Prílohy

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Chtelnica č.j. D 2020/001274

INFORMACIA Zverejnenie -Obec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,4 kB
Dátum vloženia: 14. 10. 2020 10:02
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 10. 2020 10:18
Autor: Správca Správca

Farnosť Chtelnica

Farnosť Chtelnica

Dátum a čas

Dnes je streda, 28.10.2020, 23:27:33

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Región

logo

logo

Partnerská obec

Partnerská obec:

cejkovice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom