Chtelnica
Chtelnica

Dotazník k ochrane sysľa pasienkového

Dotazník

Dotazník Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta nás prosí o spoluprácu pri realizácii dotazníkového prieskumu v rámci projektu LIFE Ochrana sysľa pasienkového, ktorý je zacielený na ochranu životného prostredia v našej obci, i širšom regióne. Rozhodli sa osloviť obyvateľov obce prostredníctvom anonymného online dotazníka. Jeho vyplnenie nezaberie viac ako pár minút. Prosíme vás o jeho vyplnenie.

Tu je k dispozícii odkaz na dotazník:

https://www.survio.com/survey/d/C3O9A9H7L1R9F1K9R

Ďakujeme za Vaše hodnotenie a čas, ktorý vyplneniu dotazníka venujete.

Dátum vloženia: 1. 8. 2022 14:14
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 8. 2022 14:18
Autor: Správca Správca