Chtelnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

zápis

Základná škola s materskou školou v Chtelnici

Obec Chtelnica ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ, Nám. 1. mája 3, Chtelnica  oznamuje, že 

zápisZápis 2Zápis 3

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy 

      na šk. r. 2022/2023 bude

v termíne 3. a 4.mája 2022 v čase od 13,00 hod. – do 16,00 hod. v budove MŠ

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska, a ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2022.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
  3. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
  4. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.
  5. Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ (podpísaná obomi rodičmi) spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ školy pri prijímaní uprednostní:

  1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska,
  2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  3. deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku,(zvýhodnenie dieťaťa s trvalým pobytom v obci).

Žiadame rodičov, aby na zápis priniesli:

1.vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie ( je k dispozícií na webovej stránke   školy-  www.mschtelnica.edupage.org,  prípadne je možné  žiadosť  vyzdvihnúť v MŠ)

2.rodný list dieťaťa - k nahliadnutiu

3.občiansky preukaz rodiča

4. prefotený zdravotný preukaz dieťaťa

(Podrobnejšie viď na stránke MŠ Chtelnica: www.mschtelnica.edupage.org v sekcii Zápis detí do MŠ)

Prílohy

Zápis do materskej školy

zápis plagát 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,71 kB

ziadost_o_prijatie_do_MS(1) (1).docx

ziadost_o_prijatie_do_MS(1) (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,77 kB
Dátum vloženia: 25. 4. 2022 9:05
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 4. 2022 9:25
Autor: Správca Správca