Chtelnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2023

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2023 1

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, povinní do 31.1.2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie môžete podať:

 • priniesť osobne,
 • vhodiť do schránky pri vchode do obecného úradu,
 • poslať poštou alebo
 • cez e-schránku slovensko.sk (musíte mať elektronický občiansky preukaz)

 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

 • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2023
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2022,
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2022,
 • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2022 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

 

Zároveň oznamujeme občanom, ktorí majú nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad (študenti a občania pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby poštou alebo osobne doručili  na Obecný úrad v Chtelnici žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr do 31.01.2023 v zmysle VZN č. 2/2022. Potrebné dokumenty k predmetnej žiadosti treba doložiť najneskôr do 31.05.2023, inak nebude žiadosť akceptovaná.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník na psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť.


Tlačivo daňového priznania k miestnym daniam a poučenie si môžete stiahnuť tu: 

samosprava/obecny-urad/ako-vybavit/tlaciva/?page=2

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie automaty - editovateľné (1023.64 kB)

 

Detailnejšie info:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1

 

Kontakt - správa daní na obecnom úrade:

 • Dana Alchusová
 • dane a miestne poplatky
 • odpadové hospodárstvo a ŽP
 • kontakt: 033 7794 205, e-mail:  dane@chtelnica.sk
   

Prílohy

Ďanové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (1).pdf

Ďanové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,64 kB
Dátum vloženia: 16. 1. 2023 11:21
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2023 12:02
Autor: Mgr. Jana Blažková