Chtelnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu Obce Chtelnica“

Dátum zvesenia: 22. 9. 2022 Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková