Chtelnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Verejná_vyhláška_Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho konania

Dátum zvesenia: 12. 10. 2023 Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková