Chtelnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o uložení úradnej zásielky

Obecný úrad Chtelnica oznamuje občanovi Jaroslav Hamšík, trvale bytom Chtelnica,  že mu na Obecný úrad v Chtelnici bola doručená úradná listová zásielka určená do vlastných rúk č. 0186EX 245/2021-169 zo dňa 26.09.2023, ktorej odosielateľom je JUDr. Rudolf Varga, súdny exekútor.

 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade v úradných hodinách:

Pondelok: 7,30 hod. – 12,00 hod., 13,00 hod. – 15,30 hod.
Streda: 7,30 hod. – 12,00 hod., 13,00 hod. – 17,00 hod.
Piatok: 7,30 hod. – 13,00 hod.

Dátum zvesenia: 12. 10. 2023 Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková