Chtelnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o uložení úradnej zásielky

Obecný úrad Chtelnica oznamuje občanovi Tomášovi Oláhovi, trvale bytom Chtelnica,  že mu na Poštu v Chtelnici bola doručená úradná listová zásielka určená do vlastných rúk č. SK076024537SK, ktorej odosielateľom je Okresný súd Trnava. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní a plynie od 21.09.2023.

Dátum zvesenia: 7. 10. 2023 Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková