Chtelnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o uložení úradnej zásielky

Obecný úrad Chtelnica oznamuje občanovi Štefan Kuki, trvale bytom Chtelnica,  že mu na Obecný úrad v Chtelnici bola doručená úradná listová zásielka určená do vlastných rúk č. 15PP/16/2019 zo dňa 11.08.2022, ktorej odosielateľom je Okresný súd v Trnave, Hlavná 49

 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na obecnom úrade v úradných hodinách:

Pondelok: 7,30 hod. – 12,00 hod., 13,00 hod. – 15,30 hod.
Streda: 7,30 hod. – 12,00 hod., 13,00 hod. – 17,00 hod.
Piatok: 7,30 hod. – 13,00 hod.


Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Po tejto lehote bude písomnosť vrátená späť.

Dátum zvesenia: 1. 9. 2022 Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková