Chtelnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 72017 o určení nájomného za prenájom bytových, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Obce Chtelnica

Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková