Chtelnica
Chtelnica

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

RZ č. 40/2021

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Chtelnica

4. 5. 2021

Zmluva

RZ č. 39/2021

259,20 EUR

Lindstom, s.r.o.

Obec Chtelnica

30. 4. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 20.01.2021

RZ č. 37/2021

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou Chtelnica, Námestie 1.mája 3, 922 05 Chtelnica

Obec Chtelnica

29. 4. 2021

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

RZ č. 34/2021

Neuvedené

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Obec Chtelnica

27. 4. 2021

Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci

RZ č. 36/2021

1 200,00 EUR

Enev Vasil

Obec Chtelnica

23. 4. 2021

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

RZ č. 35/2021

1 180,00 EUR

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Chtelnica

15. 4. 2021

Poistná zmluva č. 407955094

RZ č. 32/2021

393,06 EUR

Generali poisťovňa, a.s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26

Obec Chtelnica

14. 4. 2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

RZ č. 31/2021

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Chtelnica

7. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

RZ č. 33/2021

5,90 EUR

MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Obec Chtelnica

26. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov

RZ č. 3/2021

8 600,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Chtelnica

24. 3. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve RZ č. 76/2020 z 31.08.2020

RZ č. 29/2021

3 426,00 EUR

Regál, s.r.o.

Obec Chtelnica

24. 3. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve RZ č. 77/2020 z 31.08.2020

RZ č. 28/2021

14 574,00 EUR

Regál, s.r.o.

Obec Chtelnica

24. 3. 2021

Dodatok č. 1 zo dňa 24.03.2021 k Poistnej zmluve č.: 2407458523

RZ č. 30/2021

2 763,23 EUR

Generali poisťovňa, a.s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26

Obec Chtelnica

24. 3. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve RZ č. 78/2020 z 31.08.2020

RZ č. 27/2021

10 674,00 EUR

eTechnology s.r.o.

Obec Chtelnica

19. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

RZ č. 26/2021

31 800,00 EUR

ProjektMP s.r.o.

Obec Chtelnica

19. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

RZ č. 23/2021

3 996 629,52 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Chtelnica

18. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

RZ č. 20/2021

9 000,00 EUR

TJ Družstevník Chtelnica

Obec Chtelnica

17. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

RZ č. 25/2021

22 800,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany

Obec Chtelnica

17. 3. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

RZ č. 24/2021

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad

Obec Chtelnica

15. 3. 2021

Zmluva o nájme

RZ č. 22/2021

10,00 EUR

Lukačovičová Marta

Obec Chtelnica

12. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

RZ č. 21/2021

1 500,00 EUR

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského zväzu telesne postihnutých v Chtelnici

Obec Chtelnica

12. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

RZ č. 19/2021

960,00 EUR

Na trati, o.z.

Obec Chtelnica

12. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

RZ č. 18/2021

400,00 EUR

Materské centrum Makovička, o.z.

Obec Chtelnica

12. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

RZ č. 17/2021

1 400,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Chtelnica

Obec Chtelnica

12. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

RZ č. 16/2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica

Obec Chtelnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 242