Chtelnica
Chtelnica

Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťroka 2019 (1.október – 31. december 2019)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2030 Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková