Chtelnica
Chtelnica

Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťroka 2019 (1.júl – 30. september 2019)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2029 Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková