Chtelnica
Chtelnica

Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťroka 2021 (1. apríl – 30. jún 2021)

Dátum zvesenia: 31. 8. 2031 Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková