Menu

 

Chtelnica
Chtelnica

Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťroka 2020 (1.január – 31. marec 2020)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2030 Zodpovedá: Ing. Soňa Pleváková

Vývoz odpadu