Chtelnica
Chtelnica

Výzva na prekladanie ponúk - Zabezpečenie prevádzky televízneho káblového rozvodu v obci Chtelnica a modernizácia prvkov káblového rozvodu

Dátum zvesenia: 30. 4. 2020 Zodpovedá: